Výsledky vyhľadávania

 1. Čo očakávame od MDCT koronarografie u nediabetických hypertonikov?  / Gonsorčík J. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 14S  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Objektivizovať (nielen) infarkt myokardu ako príčinu smrti je pre SR nevyhnutné  / Baráková A. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 10S  
  C 2635
  článok

  článok

 3. Úloha kaveolínu-1 v ischemicko-reperfúznom poškodení myokardu v podmienkach experimentálneho diabetu, hypercholesterolémie a premedikácie simvastatínom  / Harčárová A. ... [et al.] .  Kardiológia . Program, súhrny a zborník abstraktov XIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 8. - 7. október 2009. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, suppl. 1 (2009), s. 14S  
  C 2635
  článok

  článok