Výsledky vyhľadávania

 1. Európska surveillance infekcií Clostridium difficile: pilotné sledovanie [elektronický zdroj]  / Garabášová, M. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 28  
  A 528
  článok

  článok

 2. Interdisciplinary Healthcare Conference and In[n]ovations [elektronický zdroj] : IHCO 2017  / Jozef Šuvada ... [et al.]  editors Tomáš Drucker, Andrea Kalavská . - First edition  - Bratislava  : Ministry of Health, Slovak Republic , 2017  - 1 DVD-ROM  ISBN 978-80-89825-02-8   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 3. Klinická medicína v praxi [elektronický zdroj]  / Alexandra Šimková, Alžbeta Benedikovičová . - 1. vyd.  - Trnava  : Trnavská univerzita , 2013  - CD-ROM  ISBN 978-80-8082-741-0   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Monitorovanie rezistencie u enviromentálnych [i.e. environmentálnych] izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015 [elektronický zdroj]  / Micháliková, L. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 23  
  A 528
  článok

  článok

 5. Multirezistentné gram-negatívne baktérie (MDR GNB) ako pôvodcovia infekcií krvného prúdu: celonárodná prierezová štúdia  / Kulková N., Brňová J., Krčméry V. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 40  
  C 3016
  článok

  článok

 6. P[a]seudomonas aeruginosa v etiológii infekcií vo FN Trnava  / Micháliková, L. ... [et al.] .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 41  
  C 3016
  článok

  článok

 7. Prevalencia MRSA v bakteriálnom spektre kolonizujúcom respiračný trakt HIV pozitívnych detí ŽIJÚCICH v zariadení poskytujúcom dlhodobú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť v Kambodži  / Brňová, J. ... [et al.] .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 39  
  C 3016
  článok

  článok

 8. Riziko výskytu Pseudomonas aeruginosa vo vnútorných rozvodoch pitnej vody v zdravotníckych zariadeniach [elektronický zdroj]  / Hnilicová, S. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 35  
  A 528
  článok

  článok

 9. Some experiences with the care of patient with psychiatric disorder  / Radková L. .  Interdisciplinary Healthcare Conference and In[n]ovations [elektronický zdroj] : IHCO 2017 : abstract book . - ISBN 978-80-89825-02-8 . - 1 DVD-ROM, S. 154-155  
  A 603
  článok

  článok

 10. Tvorba biofilmu a rezistencia na antibiotiká u baktérií izolovaných z prostredia JIS na Slovensku v roku 2015 [elektronický zdroj]  / Brňová, J. ... [et al.] .  XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny [elektronický zdroj] : zjazd Slovenskej epidemiologickej spoločnosti : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-89797-13-4 . - 1 CD-ROM, S. 26  
  A 528
  článok

  článok