Výsledky vyhľadávania

 1. Antikoagulačná liečba a manažment pacientov s fibriláciou predsiení a v liečbe hlbokej žilovej trombózy  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 16 a 18-22  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 2. Blok prednášok VARIA I : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 23-24 a 26-30  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 3. Blok prednášok VARIA II : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 37-45  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 4. Blok zahraničných účastníkov I - blok prednášok z ČR : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 4-10  : ilustr., fareb., fotogr., obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 5. Odborné sympózium spoločnosti Richter Gedeon : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 31-32 a 34-36  : ilustr., fareb., obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 6. Odborné sympózium spoločnosti SCHWABE SLOVAKIA : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 11-14  : ilustr., fareb., fotogr., obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok