Výsledky vyhľadávania

 1. Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení  / Branislav Vohnout .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 2. Blok venovaný vzdelávaniu paktických lekárov : Pregraduálna príprava vo všeobecnom lekárstve  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 19-20  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Špecializačná príprava a rezidenčné miesta vo všeobecnom praktickom lekárstve v ČR  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 20-21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve na Klinike všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šadca, a. s.  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Epidemiológia fibrilácie predsiení na ambulancii VLD  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 22  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Kontrola dočasnej pracovnej neschopnosti, kontrola dodržiavania liečebného režimu  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 9-10  : ilustr., fareb., fotogr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 12  : ilustr., fareb., fotogr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Pracovné úrazy  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 10-12  : ilustr., fareb., obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Zmeny v postupe vystavovania dočasnej pracovnej neschopnosti  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 8-9  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Kľúčové posolstvo: Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 6-7  : ilustr., fareb., fotogr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok