Výsledky vyhľadávania

  1. Anglo-americké katalogizačné pravidlá : druhé revidované vydanie 2002  / editor Jarmila Majerová  preklad Andrea Jančošková, Jarmila Majerová, Mária Okálová, Jana Voštiarová . - 1. slov. vyd.  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2002  - rôzne str.  ISBN 80-89023-38-X   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Bibliografický zborník 1992-1993  / zost. Miloš Kovačka . - Vyd. 1  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2000  - 426 s. (Teória a výskum, Vedecké zborníky)  ISBN 80-7090-507-7   [1, z toho voľných 1]
  3. Bibliografický zborník 1994-1995  / zost. Miloš Kovačka . - Vyd. 1  - Martin  : Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej , 1999  - 331 s. (Teória a výskum, Vedecké zborníky)   [1, z toho voľných 1]
  4. Biografický lexikón Slovenska. I, A-B  / zostavil a redakčne upravil kolektív pracovníkov Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2002  - 638 s.  ISBN 80-89023-15-0   [2, z toho voľných 2]
  5. Biografický lexikón Slovenska. II, C-F  / zostavil a redakčne upravil kolektív pracovníkov Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2004  - 696 s.  ISBN 80-89023-15-0   [2, z toho voľných 2]
  6. Biografický lexikón Slovenska. III., G-H  - Martin  : Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav , 2007  - 739 s.  ISBN 978-80-89023-96-7   [1, z toho voľných 1]
  7. CASLIN 2002 : ochrana a sprístupňovanie dokumentov: nové trendy  / zost. Alena Špániková  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2002  - 75 s.   [1, z toho voľných 1]
  8. Caslin '94 : zborník príspevkov zo seminára CASLIN management training. 19.-23.6 1994, Liptovský Ján, Slovenská republika  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 1997  - 94 s.  ISBN 80-7090-414-3   [1, z toho voľných 1]
  9. Informačné systémy : teoretické východiská, princípy, metódy projektovania  / Štefan Kimlička  - Martin  : Slovenská národná knižnica , 2006  - 240 s.  ISBN 80-89023-88-6   [1, z toho voľných 1]
  10. ISBD(ER) : Medzinárodný štandardný bibliografický popis pre elektronické zdroje  / [Medzinárodná Federácia knihovníckych spolkov a inštitúcií]; doporučila Revízna skupina ISBD(CF); preklad Mária Okálová  zodpovedný red. Anna Kucianová . - 1. vyd. v slov.  - Martin  : Slovenská národná knižnica - Národný bibliografický ústav , 2002  - 109 s.  ISBN 80-89023-22-3   [2, z toho voľných 1]