Výsledky vyhľadávania

 1. Akútne hospitalizácie pre intoxikáciu alkoholom  / P. Janík, B. Vašečková .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 47, č. 5 (2012), s. 285-292  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 2. Alkohol a poruchy srdcového rytmu  / Karol Trejbal .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 10, č. 9 (2010), s. 432-436  : ilustr., obr.  
  C 3021
  článok

  článok

 3. Alkohol u detského pacienta - výsledky z bežnej praxe a skríningu  / Gécz J. .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 17-18  
  C 3096
  článok

  článok

 4. EKG zmeny pri akútnej intoxikácii alkoholom  / K. Trejbal, P. Mitro .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 54, č. 4 (2008), s. 410-414  : ilustr., grafy  
  C 137
  článok

  článok

 5. Intoxikácia alkoholom  / J. Kresánek, B. Cagáňová, S. Plačková .  Detský lekár. - ISSN 1335-0838 . - Zv. 16, č. 1 (2009), s. 17-19  : ilustr., tab.  
  C 2867
  článok

  článok

 6. Intoxikácia alkoholom - novodobý trend u mládeže?  / Ján Kovaľ ... [et al.] .  Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 333-338  : ilustr., grafy, tab.  
  C 3072
  článok

  článok

 7. Intoxikácia alkoholom v priebehu posledného roka u detí a adolescentov  / M. Žofčáková ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s.545-546  
  C 236
  článok

  článok

 8. Intoxikácie alkoholom u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave  / Magdaléna Kuželová ... [et al.] .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 29-32  : ilustr., obr.  
  C 3070
  článok

  článok

 9. Intoxikácie psychofarmakami a drogami v ambulancii praktického lekára  / Ivan André .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 3, č. 3 (2006), s. 140-141  
  C 3028
  článok

  článok

 10. Komplikovaná a patologická ebrieta : ako ich rozoznať?  / Peter Janík .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 9, č. 6 (2008), s. 292-294  : ilustr., tab.  
  C 3032
  článok

  článok