Výsledky vyhľadávania

 1. Akútne alkoholové a drogové intoxikácie  / (ou) .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 23 (2003), s. 32-33  : Obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 2. Akútne hospitalizácie pre intoxikáciu alkoholom  / P. Janík, B. Vašečková .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . X. slovenksý psychiatrický zjazd : Martin 21. - 24. 6. 20120. - ISSN 0862-0350 . - Supl. 1 (2012), s. 32  
  C 1611
  článok

  článok

 3. Akútne hospitalizácie pre intoxikáciu alkoholom  / P. Janík, B. Vašečková .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 47, č. 5 (2012), s. 285-292  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 4. Alkohol a poruchy srdcového rytmu  / Karol Trejbal .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 10, č. 9 (2010), s. 432-436  : ilustr., obr.  
  C 3021
  článok

  článok

 5. Alkohol - problém u dětí a mladistvých  / Michal Hladík .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 10, č. 2 (2009), s. 91-93  : ilustr., tab.  
  C 3070
  článok

  článok

 6. Alkohol u detského pacienta - výsledky z bežnej praxe a skríningu  / Gécz J. .  Trendy v hepatológii. - ISSN 1337-9836 . - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 17-18  
  C 3096
  článok

  článok

 7. Alkohol v detskom veku  / Viktória Lukacková, Jaroslava Lunterová .  Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 7, č. 5-6 (2008), s. 44-45  : ilustr. (fareb.), fotogr., graf  
  C 3031
  článok

  článok

 8. Alkohol v rukách mládeže čoraz častejšie končí pobytom v nemocnici  / Gécz J., Brenner M., Buchanec J. .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis . 51. celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou Galandove dni : 21. - 22. november 2019, Martin. - ISSN 1336-863X . - Roč. 14, č. S3 (2019), s. 17-18  
  C 3072
  článok

  článok

 9. Analýza akútnych intoxikácií na jednotke intenzívnej starostlivosti okresnej nemocnice  / Peter Kružliak, Marta Chamulová, Beata Gašparová .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 11, č. 9 (2011), s. 404-406  : ilustr., tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 10. Analýza intoxikácií alkoholom u detí ošterených v detskej fakultnej nemocnici .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 159  
  C 3072
  článok

  článok