Výsledky vyhľadávania

 1. A. Pitkäranta et al.: Detection of rhinovirus, respiratory syncytial virus, and coronavirus infections in acute otitis media by reverse transcriptase polymerase chain reaction  / Svatý .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 54, č. 1 (1999), s. 50  
  C 236
  článok

  článok

 2. Adenoidné vegetácie ako zdroj infekcie: bakteriologická analýza  / L. Buchelová, J. Trupl, J. Jakubíková .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 31-33  : Tab.  
  C 2791
  článok

  článok

 3. Ako zlepšiť súčasné terapeutické postupy infekcie horných dýchacích ciest: úloha fusafungínu  / Janka Jakubíková .  Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 2, č. 5 (2007), s. 263-264  
  C 3072
  článok

  článok

 4. Aktuálne postupy a dôkazy v liečbe CHOCHP: Aké sú nezodpovedané otázky a klinický dopad?: Pacient mal jednu exacerbáciu za rok - čo urobíte?  / Katarína Bánska .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Nové trendy v liečbe CHOCHP : 15. - 19. september 2018, Kongres ERS, Paríž : výber z prednášok . Liečba ťažkej eozinofilnej astmy : 18. - 23. máj 2018, Konferencia ATS, San Diego : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [december 1] (2018), s. 15-17  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Aktuálne problémy liečby bakteriálnych komunitných infekcií respiračného traktu dospelých pacientov  / Ľuboš Drgoňa .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 70-78  : Tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 6. Akútna hnačka  / Anna Strehárová .  Teória a prax - Farmaceutický laborant : odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov. - ISSN 1338-743X . - Roč. 2, č. 7 (2013), s. 22  
  C 3119
  článok

  článok

 7. Akútna infekčná hnačka u imunokompetentných dospelých .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 9, č. 5 (2014), s. 14-18  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr., sch., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Akútne prostatitídy a PSA  / V. Nagy, J. Beck .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 19  
  C 2938
  článok

  článok

 9. Aký je prínos analýzy celulárnych komponentov BAL v klinickej praxi?  / R. Vyšehradský ... [et al.] .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 14, č. 1 (2004), s. 37  
  C 2659
  článok

  článok

 10. Anaeróbne infekcie mäkkých tkanív  / Eva Csölleyová, Štefan Jacák, Monika Czirfuszová .  Newslab : časopis laboratórnej medicíny. - ISSN 1338-9661 . - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 105-109  
  C 3151
  článok

  článok