Výsledky vyhľadávania

 1. 23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)  / Czirfuszová M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 53-68  
  C 3016
  článok

  článok

 2. Antibiotika v paliativní hospicové péči [elektronický zdroj]  / Miroslav Kala, Milan Kolář .  Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-6896 . - Roč. 9, č. 2e (2016), C 3089 Paliativna medicina a liecba bolesti 2016_2e.pdf, s. e50 - e51  : ilustr., tab.  
  C 3089
  článok

  článok

 3. Lexikón lekárskej bakteriológie [elektronický zdroj]  / Ján Štefanovič, Juraj Hanzen  - Bratislava  : HPL servis , 2013  - CD-ROM   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Neopodstatnené používanie antibiotík v Čiernej Hore [elektronický zdroj]  / Sahman Majda ... [et al.] .  Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336-9326 . - Roč. 10, suppl. (2015), 1 elektronický optický disk, s. 201-203  
  C 3128
  článok

  článok

 5. P[a]seudomonas aeruginosa v etiológii infekcií vo FN Trnava  / Micháliková, L. ... [et al.] .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 41  
  C 3016
  článok

  článok

 6. Prevalencia a antibiotická citlivosť Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis izolovaných z genitálnych a močových vzoriek vyšetrených v roku 2016 v KNsP Čadca [elektronický zdroj]  / Ficik J., Liščáková J. .  Správy klinickej mikrobiológie [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-645X . - Roč. 17, č. 1-2 (2017), elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiologie 1-2 2017.pdf, s. 28-39  : ilustr., fareb. grafy, obr., tab.  
  C 3016
  článok

  článok

 7. Quo vadis, antibiotická rezistencia?  / M. Nikš .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 14, č. 1-4, č. SA (2014), 1 elektronický optický disk, Suplementum A 2014 Nový Smokovec.pdf, s. 8  
  C 3016
  článok

  článok

 8. Význam Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum a Chlamydia trachomatis u infekcií novorodencov a dojčiat [elektronický zdroj] : Martin 7. - 8. február 2008  / Várady, Čisláková, Ohlasová .  Pokroky v neonatológii 3 [elektronický zdroj] . - samostatná príloha CD ROM (2008), súbor 19.pdf, s. 1-4  : ilustr. (niektoré fareb.), obr., tab.  
  C 2959
  článok

  článok