Výsledky vyhľadávania

 1. Azbest v budovách a vonkajšom prostredí  / E. Reichrtová .  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - ISSN 0044-4863 . - Roč. 31, č. 3 (1997), s. 139-142  
  C 1700
  článok

  článok

 2. Carcinogenic effect of combined administration of 2,4-diaminoanisole sulfate, 4,4'-thiodianiline and N,N'-diethylthiourea in male Wistar rats  / L. Pomorski ... [et al.] .  Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685 . - Roč. 49, č. 4 (2002), s. 247-250  : Obr., tab.  
  C 720
  článok

  článok

 3. Contemporary trends in vivo and in vitro testing of chemical carcinogens : minireview  / D. Slameňová .  Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685 . - Roč. 48, č. 6 (2001), s. 425-434  : Graf  
  C 720
  článok

  článok

 4. Epidemiológia, etiológia, diagnostika a skríning karcinómu pľúc  / Peter Beržinec .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 1 s prílohou (2006), s. 22-25  : Obr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 5. Etiológia nádorov v detskom veku  / Michaela Tirpáková .  Detský lekár. - ISSN 1335-0838 . - Zv. 16, č. 3 (2009), s. 91-93 a 100  : ilustr., obr.  
  C 2867
  článok

  článok

 6. Geneticky podmienená susceptibilita k zhubným nádorom pľúc  / Ivan Kalina ... [et al.] .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 8(22), č. 1 (1998), s. 32-35  : Obr., tab.  
  C 2599
  článok

  článok

 7. Huidone Zhang. DNA replication - damage from environmental carcinogens  / Darina Slamenova .  Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685 . - Vol. 63, no. 2 (2016), s. 332   (recenzia) 
  C 720
  článok

  článok

 8. Chemická analýza zložiek prostredia - problémy interpretácie výsledkov z hľadiska ochrany zdravia človeka  / Ladislav Rosíval .  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. - ISSN 0322-8347 . - Roč. 29, č. 6 (1998), s. 5-6  
  C 2108
  článok

  článok

 9. Inhibition of Cav3.1 channel by silver ions  / P. Gromová, M. Kurejová, Ľ. Lacinová .  General physiology and biophysics : an international journal. - ISSN 0231-5882 . - Vol. 22, no. 4 (2003), p. 515-526  : Grafy  
  C 2357
  článok

  článok

 10. Možné vzťahy medzi výskytom karcinómu prsníka a znečistením životného prostredia organochlórovanými toxikantami  / Pavel Langer .  Praktická gynekológia. - ISSN 1335-4221 . - Vol. 15, č. 3 (2008), s. 114-119  
  C 2864
  článok

  článok