Výsledky vyhľadávania

 1. Acylderiváty stobadínu: štúdium niektorých fyzikálnych a fyzikálno-chemických vlastností  / Ž. Bezáková, D. Jablonská, P. Šveda, M. Stankovičová, L. Beneš .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 46, č. 6 (1997), s. 272-279  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 2. Analytická chémia : učebnica pre farmaceutické fakulty  / Jaroslav Majer  - Martin  : Osveta , 1989  - 363 s.   [2, z toho voľných 2]
 3. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4-[3-(propoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazíniumchloridu (látka 6f)  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 270-274  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 4. Analytické hodnotenie 1-(Dipropylamino-3-piperidino-propán-1-yl)-3-pentyloxyfenylkarbamátu (CK-3635)  / I. Malík, E. Sedlárová, J. Csöllei .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 256-260  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 5. Analýza a identifikácia biologicky aktívnych látok indukovaných myším herpetickým vírusom  / Vojs Staňová Andrea ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 110-114  : ilustr., obr.  
  C 3141
  článok

  článok

 6. Analýza multimérov von Willebrandovho faktora pri von Willebrandovej chorobe  / Ingrid Škorňová ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. - ISSN 1338-0206 . - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 32-34  : ilustr., obr., sch.  
  C 3098
  článok

  článok

 7. Blokátory beta-adrenergických receptorov - skupina chirálnych liečiv: Enantioseparácie v skupine beta-blokátorov  / R. Čižmáriková, J. Valentová, J.A. Hutta .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 53, č. 1 (2004), s. 9-17  
  C 228
  článok

  článok

 8. Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu  / Andrea Machyňáková, Katarína Hroboňová, Jozef Čižmárik .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 12 (2014), s. 232-235  : ilustr., grafy, tab.  
  C 233
  článok

  článok

 9. Kvantitatívne hodnotenie obsahových látok v nadzemnej a v podzemnej časti Cynara cardunculus L.  / P. Mučaji, D. Grančai, M. Nagy .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 66, č. 1 (1997), s. 6-7  
  C 233
  článok

  článok