Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne zápaly stredného ucha hospitalizované na Detskej ORL klinike v Bratislave  / Mačaj M., Jakubíková J. .  Pediatria pre prax : [suplement] . Pediatria pre prax 52. pediatrické dni : 19. - 20. apríl 2012, Hotel Holiday Inn, Bratislava : abstrakty. - ISSN 1337-4443 . - Roč. 13, č. S2 (2012), s. 32-33  
  CP 3070
  článok

  článok

 2. Aktuálny pohľad na kontrolu astmy z pohľadu aktualizácií GINA a každodennej praxe  / Martin Hrubiško .  Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985 . - Roč. 16, č. 4 (2018), s. 12-18  
  C 3006
  článok

  článok

 3. Analýza kazivosti chrupu u 5-ročných detí  / Z. Veselinyová, N. Markovská .  Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství : časopis stomatologických společností. - ISSN 1213-0613 . - ISSN 1210-7891 . - ISSN 1213-0613 . - Roč. 106/54, č. 4 (2006), s. 70-75  : Grafy, obr., tab.  
  C 487
  článok

  článok

 4. Analýza rotavírusových infekcií v spádovom území Fakultnej nemocnice v Trenčíne v rokoch 2001-2006  / Mária Štefkovičová ... [et al.] .  Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 2, č. 5 (2007), s. 287-292  : ilustr., grafy, obr., tab.  
  C 3072
  článok

  článok

 5. Bronchiálna astma detí predškolského veku  / Eva Mocová .  Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 39-43  : ilustr. (fareb.), obr., tab.  
  C 3072
  článok

  článok

 6. Categorical generalization of basic colors by children  / Milan Géci .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 301-307  : ilustr., obr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 7. Etnické a rodové súvislosti školskej pripravenosti  / Vladimír Dočkal, Bibiana Filípková .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 45, č. 2 (2010), s. 113-136  : ilustr., obr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 8. Hypokaliemická metabolická alkalóza u trojročného dieťaťa  / Viktor Jankó, Romana Ryšavá, László Kovács .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 38-39  : ilustr., tab.  
  C 3070
  článok

  článok

 9. Intercultural differences manifested in the european standardizations of the SON-R 2½-7 nonverbal intelligence test  / Vladimír Dočkal .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 51, no. 1 (2009), s. 35-51  : ilustr., grafy, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 10. Jak mluvit s dětmi od narození do tří let  / Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová  ze slovenského originálu ... přel. Kateřina Slavíková . - Vyd. 1.  - Praha  : Portál , 2009  - s. 168 (Radcovia pre rodičov a vychovávateľov)  ISBN 978-80-7367-612-4   [1, z toho voľných 1]