Výsledky vyhľadávania

 1. Achiral and chiral HPLC analysis of norverapamil and its metabolites in microsomal samples  / E. Brandšteterová, I.W. Wainer, T. Tracy .  Neoplasma : journal of experimental and clinical oncology. - ISSN 0028-2685 . - Roč. 46, č. 4 (1999), s. 207-211  : Graf, tab.  
  C 720
  článok

  článok

 2. Achirálna a chirálna separácia ibuprofénu a flurbiprofénu v komerčne dostupných liečivách metódou HPLC  / Chalanyová Mária, Vojtková Veronika .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 95-101  : ilustr., grafy, obr., tab.  
  C 3141
  článok

  článok

 3. Ako rýchlo sa eliminuje morfín u onkologických pacientov?  / Netriová Jana .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 53-56  : ilustr., tab.  
  C 3141
  článok

  článok

 4. Ako sme u pacientov identifikovali riziká spojené s liečbou tiopurínmi?  / Tárnoková S. ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií . XI. kongres Slovenskej sopočnosti klinickej biochémie : 5. - 7. októbra 2014 : súhrny a in extenso články. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 19, č. 1-2 (2014), s. 45-46  
  C 2974
  článok

  článok

 5. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4-[3-(propoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazíniumchloridu (látka 6f)  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 270-274  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 6. Analytické hodnotenie derivátov kyseliny [(2RS,4R)-2-fenyltiazolidín-4-karboxylovej] metódou HPLC v kombinácii so SPE  / J. Al-Ja'Afreh, Š. Hatrik, E. Havránek .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 185  : Obr.  
  C 233
  článok

  článok

 7. Analýza a identifikácia biologicky aktívnych látok indukovaných myším herpetickým vírusom  / Vojs Staňová Andrea ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 110-114  : ilustr., obr.  
  C 3141
  článok

  článok

 8. Analýza a identifikácia metabolitov ibuprofénu v ľudskom moči kombináciou techník kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie  / Radičová Monika, Marák Jozef, Vojs Staňová Andrea .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 42-47  : ilustr., obr.  
  C 3141
  článok

  článok

 9. Analýza a identifikácia polyfenolických zlúčenín v zelených potravinách vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou  / Škvára Pavel ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 5, č. 4 (2017), s. 21-27  : ilustr., grafy, tab.  
  C 3141
  článok

  článok

 10. Analýza kokainu a jeho majoritního metabolitu ve vzorcích moče s využitím HPLC  / A. Zerzaňová, P. Kastner, J. Klimeš .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 259  
  C 233
  článok

  článok