Výsledky vyhľadávania

 1. Nové prístupy v analytickom hodnotení terapeutických hladín pri tiopurínovej liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev  / Daniel Pecher ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 88, č. 5-6 (2019), s. 121  
  C 233
  článok

  článok

 2. Porovnanie stanovenia aminokyselín v plazme metódami ionexovej chromatografie a HPLC  / B. Mosendzová, J. Škodová .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 5, č. 1 (2000), s. 67  
  C 2974
  článok

  článok

 3. Separácia klinicky významných ľudských hemoglobínov v systéme vysokoúčinnej iónovo-výmennej kvapalinovej chromatografie a problémy s ňou súvisiace  / Komorowska V. ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 1 (2015), s. A8   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZdravLab15 konanej v dňoch 11. . - 12. februára 2015  
  C 3141
  článok

  článok

 4. Separácia klinicky významných ľudských hemoglobínov v systéme vysokoúčinnej iónovo-výmennej kvapalinovej chromatografie a problémy s ňou súvisiace  / Komorowska Veronika ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 26-29  : ilustr., obr., tab.  
  C 3141
  článok

  článok