Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of NSAID consumption in Slovakia, Finland and Norway  / R. Hudec ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 109, no. 8 (2008), s. 370-373  : ilustr., graf, tab.  
  C 526
  článok

  článok

 2. Porovnanie používania opioidových analgetík a analgetík-antipyretík na Slovensku a vo Fínsku  / Roman Hudec ... [et al.] .  Bolest : časopis pro studium a léčbu bolesti. - ISSN 1212-0634 . - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 156-159  : ilustr., tab.  
  C 3029
  článok

  článok

 3. Prevencia kardiovaskulárnych ochorení: fínska skúsenosť a súčasnosť  / E. Ginter .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 98, č. 2 (1997), s. 67-72  : Obr., tab.  
  C 526
  článok

  článok

 4. Problémy vnímania liekového rizika v skupine monokomponentných analgetických prípravkov vo vzťahu k ich spotrebe v SR  / Jana Tisoňová ... [et al.] .  Klinická farmakologie a farmacie. - ISSN 1212-7973 . - Roč. 19, č. 1 (2005), s. 8-11  : Grafy, tab.  
  CD 37
  článok

  článok