Výsledky vyhľadávania

 1. Aká cieľová hladina LDL cholesterolu je založená na dôkazoch z klinických randomizovaných štúdií?  / Ivan Tkáč .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 229-232  : Tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 2. Aké sú ďalšie možnosti zníženia LDL?  / K. Rašlová .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 125-126  : ilustr., tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 3. Aké sú ďalšie možnosti zníženia LDL?  / Rašlová K. .  Via practica. Suplement : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu . Nové trendy v prevencii aterosklerózy : 14. február 2008, SÚZA, Bratislava. - ISSN 1336-930X . - Roč. 5, supl. S1 (2008), s. 9  : ilustr., tab.  
  CP 3028
  článok

  článok

 4. Aké sú východiská pre kombinovanú hypolipidemickú liečbu atorvastatín s ezetimibom?  / Andrej Dukát ... [et al.] .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 13-14  : ilustr., fareb., fotogr., obr.  
  CP 2939M
  článok

  článok

 5. Ako dokážeme zlepšiť prognózu pacienta s vysokým KV rizikom?  / Katarína Žlebeková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 11. - 13. október 2012, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 17 (2012), s. 58 a 60-65  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. Ako dosiahnuť cieľové hodnoty LDL cholesterolu v klinickej praxi  / Ivana Šoóšová .  Medikom : oficiálny časopis Slovenskej lekárskej komory. - ISSN 1338-340X . - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 15-[16]   .  Medinews . - , Č. 2 (2017)  
  C 3108
  článok

  článok

 7. Ako štúdia IMPROVE-IT zmenila pohľad na liečbu pacientov s vysokým KV rizikom?  / Ľubomíra Fábryová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIII. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 13. - 14. november 2015, Trnava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2015), s. 9-10  : ilustr., fareb., obr.  
  C 2939
  článok

  článok

 8. Aktualizácia Lipidového konsenzu-2  / Slavomíra Filipová ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, no. 6 (2006), s. 313-316  : ilustr.  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Inhibítory PCSK9 v KV riziku: od teórie ku klinickej praxi  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 64-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Nové klinické dáta o iPCSK9  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 55-50  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok