Výsledky vyhľadávania

 1. 3D tlač v klinickej praxi, perspektívy bioprintingu v 21. storočí [elektronický zdroj]  / Miron Šramka ... [et al.] .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Vol. 12, č. 4, suppl. (2017), 1 elektronický optický disk, Casopis ZaSP-4-Supplementum-2017-Conference abstracts-corrected_CZ.pdf, s. 20-23  
  C 3128
  článok

  článok

 2. Interdisciplinary Healthcare Conference and In[n]ovations [elektronický zdroj] : IHCO 2017  / Jozef Šuvada ... [et al.]  editors Tomáš Drucker, Andrea Kalavská . - First edition  - Bratislava  : Ministry of Health, Slovak Republic , 2017  - 1 DVD-ROM  ISBN 978-80-89825-02-8   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 3. Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva [elektronický zdroj] . - 1. vyd.  - Ružomberok  : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku , 2010  - CD-ROM  ISBN 978-80-8084-629-9   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácii pacienta [elektronický zdroj]  / Michal Trnka ...et al.  - Bratislava  : Asklepios , 2009  - 1 DVD-ROM  ISBN 978-80-7167-145-9   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 5. Skratky v neonatológii [elektronický zdroj]  / S. Nagyová, František Bauer .  Neonatológia pre prax [elektronický zdroj] . - 3 (2008), 1_skratky.pdf    - 14 s.
  CP 2959
  článok

  článok

 6. Správa o priebehu Podtatranskej konferencie ambulantných lekárov a sestier 2017 s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]  / Zuzana Gavalierová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek : professional journal of nursing and midwifery. - ISSN 1339-5920 (online). - ISSN 1339-5920 (online) . - [Roč. 15], č. 5 (2017), 1 elektronický optický disk, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia2017-05.pdf, s. 43-44  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3040
  článok

  článok

 7. Šamanství, léčitelství, moderní medicína a psychoterapie. Psychosomatické hledisko [elektronický zdroj]  / Jiří Růžička .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 18, č. 1-2 (2011), 1 elektronický optický disk, PPP 2011 3-4.pdf, s. 23-32  
  C 2877
  článok

  článok

 8. Travel medicine [elektronický zdroj]  / edited by Jay S. Keystone ... [et al.]  - London, U.K.  : Mosby , 2004  - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 9. Vladislav Zikmund: Zamyslenia. Úvahy, eseje, fragment, verše : Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011, 99 s. ISBN: 978-80-88952-68-8  / Marián Bernadič .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 20, č. 1-4 (2013), 1 elektronický optický disk, ppp_2013 1.pdf, s. 116  : ilustr., fareb. obr.   (recenzia) 
  C 2877
  článok

  článok

 10. Zdravotnícke a sociálne problémy 21. storočia a Európa [elektronický zdroj]  / Vojtech Tkáč .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Vol. 12, č. 4, suppl. (2017), 1 elektronický optický disk, Casopis ZaSP-4-Supplementum-2017-Conference abstracts-corrected_CZ.pdf, s. 12-14  
  C 3128
  článok

  článok