Výsledky vyhľadávania

 1. 24. kongres pracovného lekárstva a Dni pracovného lekárstva a klinickej toxikológie prof. Nosáľa  / F. Krutý .  Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291 . - Roč. 50, č. 3 (1998), s. 156  
  C 224
  článok

  článok

 2. Aké infekcie ohrozujú zubných lekárov?  / Mária Štefkovičová .  Zubný lekár : informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. - ISSN 1335-9223 . - Roč. 21, č. 9 (2014), s. [4]-5  : ilustr., fotogr., tab.  
  C 2865
  článok

  článok

 3. Aké sú možnosti prevencie profesionálneho ochorenia z medicínskeho hľadiska?  / M. Guman, K. Benešová .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 28  
  C 2659
  článok

  článok

 4. Aké sú možnosti uplatňovania prevencie v automobilovom priemysle u ochorení z DNJZ končatín  / Hrušková M. ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 7, č. 1 (2019), s. A9   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab 2019 konanej v dňoch 7. - 8. februára 2019 v Trenčíne  
  C 3141
  článok

  článok

 5. Ako ďalej v preventívnom pracovnom lekárstve?  / E. Fabiánová .  Pracovní lékařství. - ISSN 0032-6291 . - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 83  
  C 224
  článok

  článok

 6. Aktuality NCZI .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 33 (2013), s. 23  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Akútna intoxikácia oxidom uhoľnatým v dôsledku priemyselnej havárie  / Ľ. Legáth ... [et al.] .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 8(22), č. 2 (1998), s. 21  
  C 2599
  článok

  článok

 8. Alergický zápal ako kľúčový patogenetický faktor vzniku bronchiálnej astmy u pacientov s profesionálnou rinitídou  / Perečinský S. ... [et al.] .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 26, č. 1 (2016), s. 46  
  C 2659
  článok

  článok

 9. Amoniak v ovzduší Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava - vývoj od roku 1997. Nežiaduce účinky prísady do betónu "Frostex"  / D. Múčková, J. Navarová .  Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 93  : ilustr., tab.  
  C 2952
  článok

  článok

 10. Analýza chorôb z povolania zamestnancov v zdravotníctve v Slovenskej republike v rokoch 1996-2003  / Leona Hubačová .  České pracovní lékařství : multidisciplinární fórum pro ochranu zdraví při práci. - ISSN 1212-6721 . - ISSN 1212-7191 . - Roč. 5, č. 4 (2004), s. 177-181  : Grafy  
  C 3048
  článok

  článok