Výsledky vyhľadávania

 1. Alkohol, drogy a osobnosť  / Alojz Nociar . - [1. vyd.]  - Bratislava  : Asklepios , 2001  - 364 s.  ISBN 80-7167-044-8   [1, z toho voľných 1]
 2. Bioetika budúcnosti: hobby alebo povinnosť?  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 11-12  : Tab.  
  C 2855
  článok

  článok

 3. Counterfactual thinking as a coping strategy - cognitive and emotional aspects  / Zdena Ruiselová, Alexandra Prokopčáková, Jaroslav Kresánek .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 51, no. 2-3 (2009), s. 237-249  : ilustr., grafy, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 4. Creative climate; to whom does it fit best and who might feel to be threatened by it  / Marta Jurčová, Ľubica Štubňová .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 46, no. 1 (2004), s. 3-19  : Graf, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 5. Creativity and social competence of adolescents  / Marta Jurčová, Ľubica Štubňová .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Roč. 41, č. 3 (1999), s. 193-202  : Tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 6. Creativity research at the Institute of experimental psychology SASc - areas, topics, methods and findings  / Marta Jurčová .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 47, no. 4 (2005), s. 263-276  : Obr.  
  C 1890
  článok

  článok

 7. Depresívna porucha a Cloningerov model osobnosti  / Radovan Hrubý .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 58, č. 9 (2009), s. 387-390  : ilustr., obr.  
  C 480
  článok

  článok

 8. Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach  / Ctibor Határ  - Nitra  : Effeta , 2008  - 125 s.  ISBN 978-80-89245-08-6   [1, z toho voľných 1]
 9. Fenomén tvorivosti - základné pojmy a ich chápanie v retrospektíve a dnes  / Eva Szobiová .  Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X . - Roč. 42, č. 6 (1998), s. 525-534  
  C 1070
  článok

  článok

 10. Folk conceptions of wise person's personality in Asian cultures  / Ivan Brezina .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 347-353  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok