Výsledky vyhľadávania

 1. Sny, podstata a funkcie snívania  / Ernest Hartmann  z angl. orig. ... prel. Alena Pišková a Juraj Piško  - Trenčín  : Vydavateľstvo F - Pro mente sana , 2013  - VII, 180 s.  ISBN 978-80-88952-76-3   [2, z toho voľných 2]
 2. Využitie metódy kresby postavy z hľadiska nefarmakologickej liečby obezity v detskom a adolescentnom veku  / Ingrid Tonhajzerová ... [et al.] .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 59-63  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3072
  článok

  článok

 3. Self-esteem, locus of control and personality traits as predictors of sensitivity to injustice  / Peter Žitný, Peter Halama .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 1 (2011), s. 27-40  : ilustr., grafy, tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 4. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie : možnosti, které čekají  / Jaro Křivohlavý . - Vydání 1.  - Praha  : Grada Publishing , 2011  - 141 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-3604-4   [1, z toho voľných 1]
 5. Neurotizmus a sexuálne správanie  / Dana Palečková, Martin Jakubek .  Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820 . - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 26-32  : ilustr., tab.  
  C 3100
  článok

  článok

 6. High and low loss averse university students - their beliefs, values, identifications, relations to oneself and others  / Viera Bačová, Lucia Danková .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 53, no. 4 (2011), s. 313-326  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 7. Folk conceptions of wise person's personality in Asian cultures  / Ivan Brezina .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 347-353  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 8. Let even psychology have wisdom: a critical essay  / Damián Kováč .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 355-362  
  C 1890
  článok

  článok

 9. Hope as a mediator between personality traits and life satisfaction  / Halama, P. .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 309-314  : ilustr., obr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok

 10. The psychologically integrated person and the parameters of optimal functioning  / Eva Sollárová, Tomáš Sollár .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychology : časopis pre výskum a teóriu v psychológii. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 52, no. 4 (2010), s. 333-338  : ilustr., tab.  
  C 1890
  článok

  článok