Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégie zvládania intelektovo nadaných a bežných adolescentov z gymnázia v kontexte štruktúry osobnostných dimenzií  / Jolana Laznibatová ... [et al.] .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 52, č. 1 (2018), s. 24-35  : ilustr. tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 2. Danek, J.: Osobnosť, spoločnosť, výchova (Personality, Society, Education)  / Viola Tamášová .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 52, č. 3-4 (2018), s. [360]-361   (recenzia) 
  C 1653
  článok

  článok

 3. Výskum Williamsovho syndrómu na Slovensku  / Vladimír Bzdúch, Katarína Jariabková .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 12, č. 5 (2017), s. 237-241  : ilustr., obr.  
  C 3072
  článok

  článok

 4. Intelektové nadanie a ďalšie vybrané prediktory spokojnosti so životom u žiakov slovenských gymnázií  / Ivan Belica, Mária Balážová .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 51, č. 2-3 (2017), s. 71-85  : ilustr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 5. Workoholismus a jeho důsledky  / Jana Vyskočilová .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 18, č. 1 (2017), s. 24-29  
  C 3032
  článok

  článok

 6. Porovnanie temperamentových a charakterových osobnostných čŕt u osôb závislých od alkoholu, gamblingu a kontrolnej skupiny  / A. Heretik ... [et al.] .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 52, č. 1 (2017), s. 5-22  : ilustr., tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 7. Od psychológie utrpenia k psychológii pohody - pramene a súvislosti zrodu pozitívnej psychológie  / Ľubomír Páleník .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 51, č. 1 (2017), s. 3-19  
  C 1653
  článok

  článok

 8. Analýza utvárania sebahodnotenia detí staršieho predškolského veku  / Svetlana Michajlovna Valjavko  preložil: Ladislav Požár .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 50, č. 3 (2016), s. 260-270  : ilustr., grafy, obr.  
  C 1653
  článok

  článok

 9. Osobnosť profesionálneho rodiča  / Tomáš Hanišák .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 50, č. 2 (2016), s. 164-176  : ilustr., grafy, tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 10. Osobnostné charakteristiky ako prediktory figurálnej tvorivosti  / Natália Köverová .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 50, č. 2 (2016), s. 177-186  : ilustr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok