Výsledky vyhľadávania

 1. About the effect of rational, dialectical and critical thinking on wisdom  / Imrich Ruisel .  Studia psychologica : an international journal for research and theory in psychological sciences : časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách. - ISSN 0039-3320 . - Vol. 48, no. 2 (2006), s. 81-93  
  C 1890
  článok

  článok

 2. Agresivita pohľadom psychológie písma - grafológie  / J. Cupák .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 8, č. 4 (2001), s. 203-205  : Obr.  
  C 2877
  článok

  článok

 3. Aké je súčasné spoločenské postavenie sestier?  / Ivanka Blanáriková .  Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 5-7  
  C 2952
  článok

  článok

 4. Akí sme a akí by sme mali byť  / Evelin Karim Aziz .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 7, č. 5 (2002), s. 27  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 5. Aktuálne problémy v osobitných školách internátnych spojené s odchodom do života  / Emil Malárik .  Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky. - ISSN 1336-2208 . - Humanita plus 1 (2000), s. 6-7  
  C 2981
  článok

  článok

 6. Alojz Nociar: Alkohol, drogy a osobnosť  / J. Stempelová .  Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267 . - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 29-30   (recenzia) 
  C 3010
  článok

  článok

 7. Analýza environmentálnych dispozícií osobnosti vzhľadom na osobnostné črty Big Five  / Mária Podmajerská .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 49, č. 3 (2015), s. 207-224  : ilustr., obr., tab.  
  C 1653
  článok

  článok

 8. Analýza faktorov zlyhania adaptácie u gerontopsychiatrických pacientov  / Eva Morovicsová .  Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. - ISSN 1336-183X . - Roč. 9, č. 6 (2011), s. I-III   .  Suplementum  
  C 3040
  článok

  článok

 9. Analýza utvárania sebahodnotenia detí staršieho predškolského veku  / Svetlana Michajlovna Valjavko  preložil: Ladislav Požár .  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574 . - Roč. 50, č. 3 (2016), s. 260-270  : ilustr., grafy, obr.  
  C 1653
  článok

  článok

 10. Asertívna komunikácia a osobnostná zrelosť. 3. kapitola  / Ľudovít Dobšovič .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 14, č. 1 (2009), s. 52-53  
  CD 59
  článok

  článok