Výsledky vyhľadávania

 1. Astma bronchiale ako psychosomatické ochorenie v kontexte osobnostnej štruktúry a vzťahovej väzby  / Dominika Šebestová, Natália Kaščáková .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 20, č. 1-4 (2013), 1 elektronický optický disk, ppp_2013 1.pdf, s. 29-35  : ilustr., fareb. grafy, tab.  
  C 2877
  článok

  článok

 2. Hanba a vina pri rôznych typoch osobnosti  / Ľudovít Juráš .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 19, č. 1-4 (2012), 1 elektronický optický disk, ppp 2012 4.pdf, s. 44-50  : ilustr., tab.  
  C 2877
  článok

  článok

 3. Nieprzystosowany anomijny czlowiek [elektronický zdroj]  / Woźniak-Krakowian A., Marzec Danuta .  Zdravotníctvo a sociálna práca. - ISSN 1336–9326 . - Roč. 7, č. 4, suppl. CD (2012), 1 elektronický optický disk, s. 121-122  
  C 3128
  článok

  článok

 4. Pracovná motivácia a osobnosť sestier Prešovského samosprávneho kraja [elektronický zdroj]  / Sontagová J., Novotná Z., Šantová T. .  Zdravotníctvo a sociálna práca . - Roč. 9, suppl. (2014), 1 elektronický optický disk, s. 168-170  
  C 3128
  článok

  článok

 5. Pracovná motivácia a osobnosť sestry [elektronický zdroj]  / Sontagová J., Novotná Z., Šantová T. .  Nové trendy v súčasnom zdravotníctve [elektronický zdroj] : ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, ekonomika a zdravotníctvo . - ISBN 978-80-89464-29-6 . - CD-ROM, S. 17-24  : ilustr., grafy, fareb. tab.  
  A 478
  článok

  článok

 6. Psychologica XLI [elektronický zdroj] : zborník  / editori Anton Heretik sr., Eva Rošková  - Bratislava  : STIMUL , 2012  - CD-ROM  ISBN 978-80-8127-057-4   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 7. Psychologica XL [elektronický zdroj] : zborník  / zodp. red. Daniela Čechová  - Bratislava  : Univerzita Komenského v Bratislave , 2010  - 1 CD-ROM  ISBN 978-80-89236-93-0   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 8. Psychologica XXXIX [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií  / editori Daniela Čechová, Jana Benedikovičová, Lenka Golecká  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2008  - CD-ROM  ISBN 978-80-89-236-459   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 9. Radovan Hrubý a spol.: Dimenzie osobnosti a antidepresívna liečba [elektronický zdroj]  / Peter G. Fedor-Freybergh .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 18, č. 1-2 (2011), 1 elektronický optický disk, PPP 2011 3-4.pdf, s. 65   (recenzia) 
  C 2877
  článok

  článok

 10. Vybrané aspekty interakcie a vzájomný vplyv medzi starým rodičom a vnukom [elektronický zdroj]  / Peter Tavel .  Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika [elektronický zdroj] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - ISSN 1338-7022 . - Roč. 18, č. 1-2 (2011), 1 elektronický optický disk, PPP2011 1-2.pdf, s. 44-48  
  C 2877
  článok

  článok