Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuality očkovacieho programu v detskom veku  / Svetozár Dluholucký, Vladimír Oleár .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 18 (2004), s. 4-8  : Grafy, mp., obr., sch.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Ciele preventívnej kardiológie a ich realizácia  / D. Pella ... [et al.] .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu . Medicína pre prax : 2. ročník : kongres lekárov prvého kontaktu, 12. - 13. máj 2006 Lekárska fakulta UPJŠ, Košice. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 3, č. 5/2006 Abstrakty - Medicína pre prax, s. 8  
  C 3028
  článok

  článok

 3. Hygiena : preventívne pracovné lekárstvo (E. Fabianová). 3  / Ivan Rovný a kol.  autor ob. Peter Ďurík  - Martin  : Osveta , 1998  - 199 s. (Edícia učebníc pre stredné zdravotnícke školy)  ISBN 80-88824-42-7   [1, z toho voľných 1]
 4. Infekcie vyvolané Streptococcus pneumoniae: mikrobiológia, epidemiológia, terapia a prevencia  / Jan Trupl, Helena Hupková, Igor Stankovič .  Antibiotiká a rezistencia : interdisciplinárny časopis pre klinickú a laboratórnu medicínu. - ISSN 1336-1147 . - Roč. 2, č. 1 (2003), s. 7-17  : Tab.  
  C 3042
  článok

  článok

 5. Ivan Stodola lekár  / Milan Beniak  - Martin  : Osveta , 1988  - 139 s. (Zdravotníctvo a vedecký svetonázor; zv. 16)   [1, z toho voľných 1]
 6. Ložiskové nálezy na slezine pri ultrazvukovom vyšetrení mladých športujúcich detí  / B. Nováková ... [et al.] .  Detský lekár. - ISSN 1335-0838 . - Zv. 15, č. 1-2 (2008), s. 44-46  : ilustr. (čiernobiele), fotogr.  
  C 2867
  článok

  článok

 7. Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže  / Mária Salamonová .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 59, č. 9 (2010), s. 368-370  
  C 480
  článok

  článok

 8. Pracovné lekárstvo a toxikológia  / Marián Mokáň .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Č. 3 (2004), s. 47-48  : Obr.   (recenzia) 
  C 2879
  článok

  článok

 9. Praktické cvičenia z hygieny I  / Jana Jurkovičová a kol. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 2005  - 243 s.  ISBN 80-223-1923-6   [5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 10. Preventive and clinical medicine in changing Europe : the 3rd High Tatras International Health Symposium  / Edit. Dušan Salát, Ladislav Badalík, Vladimír Krčméry . - 1. vyd.  - Tatranská Polianka  : Sympos , 1994  - 414 s.  ISBN 80-900971-6-2   [3, z toho voľných 3]