Výsledky vyhľadávania

 1. Akútna alkoholová halucinóza u ženy : kazuistika  / I. Fizíková, M. Drímalová .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . 7. Bojnicke AT dni : 30. 9. -2. 10. 2011, Bojnice. - ISSN 0862-0350 . - Supl. 2 (2011), s. 6  
  C 1611
  článok

  článok

 2. Alkoholická halucinóza - zabudnutá psychická porucha?  / Vladimír Novotný, Eduard Kolibáš, Zuzana Olosová .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 39, č. 3 (2004), s. 165-174  : Grafy, tab.  
  C 1611
  článok

  článok

 3. Alkoholické demencie  / M. Martinove, O. Martinove .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 7, č. 2 (2000), s. 95-96  
  C 2877
  článok

  článok

 4. Alkoholizmus a jeho dôsledky  / Gabriela Jenčíková .  Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 20 a 23  
  C 2814
  článok

  článok

 5. Alkoholizmus a jeho následky  / Mária Martinove .  Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 13, č. 7-8 (2003), s. 275-277  
  C 2599
  článok

  článok

 6. Alkoholizmus a rodové rozdiely - súbor dospelých pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu hospitalizovaných na Psychiatrickom oddelení v Bardejove v rokoch 2004 až 2008. 2. časť, Charakteristika súboru, rozdiely vo vekovej štruktúre, okolnostiach hospitalizácií a sociálnej anamnéze  / M. Grohol .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 45, č. 2 (2010), s. 65-82  : ilustr., grafy  
  C 1611
  článok

  článok

 7. Celý život bujujme s veternými mlynmi  / Janette Šimková, Ivan Novotný .  Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania - zdravo, pozitívne a harmonicky. - ISSN 1336-4243 . - Roč. 3, č. 2 (2005), s. 28-29  : Obr.  
  C 3059
  článok

  článok

 8. Diferenciálna diagnostika psychotických stavov podmienených závislosťou od alkoholu  / V. Novotný ... [et al.] .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . X. slovenksý psychiatrický zjazd : Martin 21. - 24. 6. 20120. - ISSN 0862-0350 . - Supl. 1 (2012), s. 46-47  
  C 1611
  článok

  článok

 9. Diferenciálna diagnostika psychotických stavov podmienených závislosťou od alkoholu  / V. Novotný ... [et al.] .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . 10. slovenská a 52. česko-slovenská at konferencia : Vysoké Tatry, Hotel Átrium Nový Smokovec : 28. - 30. september 2012. - ISSN 0862-0350 . - Supl. 2 (2012), s. 25-26  
  C 1611
  článok

  článok

 10. Indikácie použitia psychofarmák pri liečbe patologického hráčstva  / L. Nábělek, J. Vongrej, R. Lóšková .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 93, č. 6 (1997), s. 343-348  : Grafy, sch.  
  C 879
  článok

  článok