Výsledky vyhľadávania

 1. 10 rokov Školy verejného zdravotníctva v Bratislave  / Ladislav Badalík ... [et al.] .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Roč. 8, č. 1-2 (2001), s. 15-16  
  C 2855
  článok

  článok

 2. 50. výročie Svetovej zdravotníckej organizácie  / K. Bošmanský .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva . - Roč. 12, č. 3 (1998), s. 143-144  
  C 2510
  článok

  článok

 3. 50 rokov Slovenskej zdravotníckej univerzity  / Ján Štencl .  Praktická gynekológia. - ISSN 1335-4221 . - Vol. 10, no. 3 (2003), s. 107-109  
  C 2864
  článok

  článok

 4. Administratívnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve  / Jozef Tóth, Ivana Pagáčová, Karol Tóth .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 59, č. 9 (2010), s. 367  
  C 480
  článok

  článok

 5. Adresná sociálna dávka na lieky v kontexte reformy zdravotníctva  / Dominik Tomek .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 7 (2004), s. 22-23  : Obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. Akákoľvek nová vláda bude musieť urobiť nepopulárne rozhodnutia  / Peter Kleskeň .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu . - Roč. 3/47, č. 30 (1998), s. 8  
  C 2939
  článok

  článok

 7. Aké legislatívne zmeny priniesol nový rok pre lekárnikov a pacientov  / Jozef Németh, Evelin Karim Aziz .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 4-5  : Obr., tab.  
  CD 59
  článok

  článok

 8. Aké riziko predstavuje hra detí na detských pieskoviskách?  / Katarína Uhrinová ... [et al.] .  Detský lekár. - ISSN 1335-0838 . - Zv. 19, č. 4 (2012), s. 106-108  
  C 2867
  článok

  článok

 9. Ako ju (ne)poznáme  / Gabriela Hajdúová, Zuzana Gajdošová .  Sestra : odborný dvojmesačník pre ošetrovateľstvo. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 4, č. 5 (2005), s. 10-11  : Obr.  
  C 3031
  článok

  článok

 10. Akreditácia v zdravotníctve - kategorická požiadavka súčasnosti  / Daniel Bartko .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu . - Roč. 3/47, č. 33 (1998), s. 3-4  
  C 2939
  článok

  článok