Výsledky vyhľadávania

 1. Frekvenčný slovník posunkovej reči  / Štefan Csonka, Jozef Mistrík, Ladislav Ubar  - Bratislava  : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1986  - 295 s.   [1, z toho voľných 1]
 2. Manuál komunikácie zdravotníckeho pracovníka so sluchovo postihnutými  / Ľubica Derňárová a kol.  - Prešov  : Prešovská univerzita , 2010  - 100 s.  ISBN 978-80-555-0272-4   [1, z toho voľných 1]
 3. Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči. 1  / Darina Tarcsiová, Mária Košútová, Jaroslav Košút  - Nitra  : Effeta , 2001  - 125 s.  ISBN 80-968584-3-2   [1, z toho voľných 1]
 4. Spoločenské postavenie posunkového jazyka, náčrt jeho systému a skúmania  / Štefan Csonka .  EFETA - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - ISSN 1335-1397 . - Roč. 8, č. 1 (1998), s. 20-24  
  C 2831
  článok

  článok

 5. Tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich  / Klaudia Guštafíková .  Slovenský gong : mesačník o problematike sluchovo postihnutých občanov . - Roč. 10, č. 3 (2001), s. 16  
  C 2837
  článok

  článok

 6. Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich  / Roman Vojtechovský . - 1. vyd.  - Bratislava  : Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich , 2011  - 268 s.  ISBN 978-80-970601-0-7   [1, z toho voľných 1]