Výsledky vyhľadávania

 1. Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi - najčastejší hubový kolonizátor vnútorných priestorov budov v našich podmienkach  / Piecková, E. ... [et al.] .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 10, no. 3 (2010), s. 3-6  : ilustr., obr., tab.  
  C 3015
  článok

  článok

 2. Huby v ovzduší - aeromykológia  / Piecková, E. .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 13, no. 3 (2013), s. 17-21  : ilustr. (prevažne fareb.), obr.  
  C 3015
  článok

  článok

 3. Chronická obštrukčná choroba pľúc  / Eva Rozborilová .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 2, č. 2 (2005), s. 89-93  : Tab.  
  C 3028
  článok

  článok

 4. Sekundárne metabolity mikromyciet - mykotoxíny a ich biologické účinky  / Daniela Mihinová, Elena Piecková .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 60, č. 1 (2011), s. 40-45  : ilustr., tab.  
  C 480
  článok

  článok

 5. Vnútorné ovzdušie (indoor air) v školskom prostredí a vplyv na zdravie detí  / Daniela Krajčová ... [et al.] .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 15, č. 4 (2014), s. 160 - 162  : ilustr., tab.  
  C 3070
  článok

  článok