Výsledky vyhľadávania

 1. Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi - najčastejší hubový kolonizátor vnútorných priestorov budov v našich podmienkach  / Piecková, E. ... [et al.] .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 10, no. 3 (2010), s. 3-6  : ilustr., obr., tab.  
  C 3015
  článok

  článok

 2. Biologické faktory vnútorného ovzdušia budov - výsledky prieskumu  / Paulína Bartová, Katarína Slotová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 163-164  : Tab.  
  C 2952
  článok

  článok

 3. Čistota ovzdušia v obytných priestoroch a jej vzťah k výskytu a priebehu ochorení respiračného systému  / Jana Plevková .  Teória a prax - Farmaceutický laborant : odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov v SR. - ISSN 1338-743X . - Roč. 7, č. 34 [1] (2018), s. 22-23  : ilustr., fareb., obr., sch.  
  C 3119
  článok

  článok

 4. Čistota ovzdušia v obytných priestoroch a jej vzťah výskytu a priebehu ochorení respiračného systému  / Tomáš Buday, Jana Plevková .  Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 34-36  : ilustr., obr., sch.  
  C 2814
  článok

  článok

 5. Huby v ovzduší - aeromykológia  / Piecková, E. .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 13, no. 3 (2013), s. 17-21  : ilustr. (prevažne fareb.), obr.  
  C 3015
  článok

  článok

 6. Hygiena ve zdravotnických zařízeních - II. ročník : (zpráva z konference)  / Renata Podstatová .  Nozokomiálne nákazy : odborný časopis . - Roč. 2, č. 3 (2003), s. 45-47  
  C 3041
  článok

  článok

 7. Chronická obštrukčná choroba pľúc  / Eva Rozborilová .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 2, č. 2 (2005), s. 89-93  : Tab.  
  C 3028
  článok

  článok

 8. Kvalita vnútorného prostredia bytov v Slovenskej republike. Výsledky prieskumu  / Katarína Slotová, Paulína Bartová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 58-60  : Tab.  
  C 2952
  článok

  článok

 9. Mikrobiologická kvalita vnútorného ovzdušia  / Danka Šimonyiová ... [et al.] .  Zubný technik : odborný časopis. - ISSN 1335-6240 . - Roč. 26, č. 3 (2015), č. 34-37   .  Articulorum technicus dental  
  C 2949
  článok

  článok

 10. Mikroskopická vláknitá huba Stachybotrys chartarum vo vnútornom prostredí budov a jej toxicita  / Piecková, E. ... [et al.] .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 10, no. 3 (2010), s. 9-12  : ilustr., obr., tab.  
  C 3015
  článok

  článok