Výsledky vyhľadávania

 1. Comment on ESC and EHRA Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy  / Kaliská G., Margitfalvi P. .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 23, no. 6 (2014), s. 385-389  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Čo sa dá očakávať v oblasti tele-medicíny na Slovensku v roku 2017  / Prpič I. .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A30   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab 2017 konanej v dňoch 9. . - 10. februára 2017 v Trenčíne  
  C 3141
  článok

  článok

 3. eHealth uľahčí život diabetikom .  Diabetik : vedieť viac znamená lepšie žiť. - ISSN 1336-0426 . - Roč. 9, č. 5-6 (2010), s. 8-9  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr.  
  C 3038
  článok

  článok

 4. e-Health v kontexte zdravotnej starostlivosti  / Stanislav Sendek, Katarína Angelovičová .  Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - ISSN 1335-9444 . - Roč. 9, č. 11-12 (2010), s. 20-21  : ilustr., sch.  
  C 3031
  článok

  článok

 5. Elektronické zdravotníctvo - eHEALTH  / Eva Kráľová, Miriam Pekníková .  Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 5-6  
  C 2814
  článok

  článok

 6. Elektronické zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii  / Pavel Nechala .  Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071 . - Roč. 1, č. júl - august (2010), s. 28-31  
  C 3102
  článok

  článok

 7. Elena Kukurová, Ľubomír Vlčák: Princípy e-Health  / Pavlovič .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 59, č. 11 (2010), s. 469   (recenzia) 
  C 480
  článok

  článok

 8. Elena Kukurová, Ľubomír Vlček: Princípy e-health  / Ivan Bartošovič .  Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 94   (recenzia) 
  C 2999
  článok

  článok

 9. Etický pohľad na telemedicínske služby  / Elena Kukurová ... [et al.] .  Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 9, č. 5 (2011), s. 23-24  : ilustr., sch.  
  C 2814
  článok

  článok

 10. Gesundheits-Apps im Spannungsfeld zwischen Nutzen und Hindernissen - eine Herausforderung am Beispiel der Antibiotikagabe bei Harnwegsinfekten  / Hinze S., Czirfusz A. .  Zdravotníctvo a sociálna práca : medzinárodný vedecký časopis Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. - ISSN 1336-9326 . - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 13-23  
  C 3128
  článok

  článok