Výsledky vyhľadávania

 1. Čo majú spoločné psychiatria a kvantová fyzika  / Rosinský T. .  Psychiatria pre prax : [suplement] . XI. slovenský psychiatrický zjazd : 12. - 14. jún 2014, Bratislava : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-446X . - Roč. 15, č. S2 (2014), s. 59-60  
  CP 3032
  článok

  článok

 2. Intenzívne pulzné svetlo (IPL) - fyzikálne účinky  / Martin Sochor ... [et al.] .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Vol. 15, no. 3 (2015), s. 7-12  : ilustr., fotogr., grafy  
  C 3015
  článok

  článok

 3. Kvantová teória a vedomie  / Fischer, M., Drobný, M., Sániová, B. .  Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - ISSN 1335-0234 . - Roč. 22/36, č. 9-10 (2012), s. 199-205  
  C 2599
  článok

  článok

 4. Možnosti využitia ultrasonografie v urgentnej medicíne  / Miloslav Hanula .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 64, č. 9 (2015), s. 333-336  : ilustr., fotogr., obr.  
  C 480
  článok

  článok

 5. Selected physicochemical properties of amniotic fluid according to week of pregnancy  / Velika B. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 119, no. 3 (2018), s. 175-179  : ilustr., obr., tab.  
  C 526
  článok

  článok

 6. Sú mobilné telefóny úplne bezpečné pre organizmus človeka?  / Michal Weis, Elena Ferencová, Martin Kopáni .  Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X . - Roč. 13, č. 1 (2015), s. 29-30  
  C 2814
  článok

  článok

 7. Vlatnosti nanokompozitných materiálov  / Minčík, J., Tulenko, M., Kočiková, Z. .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 15-18  : ilustr., fotogr., grafy, obr.  
  C 2642
  článok

  článok

 8. Zvyšky liekov v pitnej vode treba fyzikálne odbúrať  / preložila a spracovala: Eva Kozáková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 21, č. 6 (2016), s. 39  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 9. Životadárná voda jako energetický systém aneb informace o vodě a informace ve vodě  / Václav Vydra .  Acupunctura Bohemo Slovaca : informačný a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS : informační a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS. - ISSN 1335-5627 . - Roč. 20, č. 4 (2013), s. 34-36  
  C 2678
  článok

  článok