Výsledky vyhľadávania

 1. Acute kidney injury: new insights  / Jabor A, Franeková J. .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 77  
  C 2974
  článok

  článok

 2. Acute kidney injury - NAC as a possible renoprotective agent?  / Franeková J. ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 72  : ilustr. (čiernobiela), tab.  
  C 2974
  článok

  článok

 3. Acute peritoneal dialysis i children - our 7 years experience  / T. Baltesová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 60, č. 12 (2005), s. 679  
  C 236
  článok

  článok

 4. Acute renal failure in elderly patients during an outbreak of shigellosis  / M.O. Chirkovich .  Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 6, č. 2 (2000), s. 34-35, 78-79  
  C 2999
  článok

  článok

 5. Aktívna liečba chronickej obličkovej choroby .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 48-49  
  C 3072
  článok

  článok

 6. Akútna hemolytická potransfúzna reakcia - nový pohľad na patofyziológiu a liečbu  / D. Cupaníková .  Hematológia a transfuziológia. - ISSN 1335-2075 . - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 3-7  : Tab.  
  C 2667
  článok

  článok

 7. Akútna peritoneálna dialýza  / Miroslava Brndiarová, Magdaléna Antonyová, Peter Bánovčin .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 175-178  : ilustr., graf., obr., tab  
  C 3072
  článok

  článok

 8. Akútna renálna insuficiencia - priebeh, prognóza a komplikácie u detí v našom súbore v rokoch 1998-2003  / T. Baltesová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 60, č. 2 (2005), s. 108  
  C 236
  článok

  článok

 9. Akútna renálna insuficiencia pri IgA neuropatii [i. e. nefropatii]  / M. Chocholová, O. Červeňová, Z. Kizeková .  Pediatria . Konferencia I. detskej kliniky LFUK a DFNsP a deň DFN venovaná 85. narodeninám prof. MUDr. Jána Birčáka, CSc. a životnému jubileu prof. MUDr. Dagmar Michalikovej, DrSc. : 16.10. 2008 Bratislava . - Roč. 3, supl. S3 (2008), s. 12S  
  C 3072
  článok

  článok

 10. Akútna renálna insuficiencia u chirurgických pacientov  / Ivana Daňová, Rudolf Pullmann, Dušan Mištuna .  Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti. - ISSN 1336-5975 . - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 88-91  : ilustr. (niektoré fareb.), grafy, schéma, tab.  
  C 3066
  článok

  článok