Výsledky vyhľadávania

 1. Bisfosfonátová osteonekróza čeľustí (BRONJ)  / Gális B. ... [et al.] .  Slovenská chirurgia : [suplement] : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti . [XII.] slovensko - česko - poľské sypózium maxilofaciálnej chirurgie : 7. - 8. október 2016 : Austria Trend Hotel, Bratislava : odborný program a abstrakty. - ISSN 1339-8202 . - Roč. 13, č. S1 (2016), s. 22  
  CP 3066
  článok

  článok

 2. Bisfosfonáty: ako ich užívať bezpečne a optimálne .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kosti, kĺby, svaly. - ISSN 1336-4871 . - Č. 4 (2019), s. 15  
  CP 2939L
  článok

  článok

 3. Bisphosphonate - related osteonecrosis of the jaw - five years experience  / Stilla J. ... [et al.] .  Acta medica Martiniana : journal for biomedical sciences, clinical medicine and nursing. - ISSN 1335-8421 . - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 26-33  : ilustr., obr., tab.  
  C 3033
  článok

  článok

 4. Bone Academy 2019: Pohľad stomatológa na osteonekrózu čeľuste  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Bone Academy 2019 : 7. - 8. jún 2019 Tatranská Lomnica : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra 22 [august] (2019), s. 13-15  : ilustr. (fareb.), fotogr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. The effect of zoledronic acid on growth plates and high turnover bones  / Erdogan M. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 115, no. 3 (2014), s. 131-135  : ilustr., obr.  
  C 526
  článok

  článok

 6. Chemonekrózy čeľuste a sánky spôsobené liekmi - ako postupovať?  / Mikušková K. ... [et al.] .  Stomatológ : recenzovaný odborný a vedecký časopis zameraný na zubné lekárstvo a maxilofaciálnu chirurgiu : the reviewed professional and scientific journal specialized in dentistry and maxillofacial surgery. - ISSN 1335-0005 . - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 37-43  : ilustr. (fareb.), obr., tab.  
  C 2642
  článok

  článok

 7. Chirurgická liečba pacientov s liekovými osteonekrózami čeľuste a sánky  / Mikušková K. ... [et al.] .  Slovenská chirurgia : [suplement] : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti . [XII.] slovensko - česko - poľské sypózium maxilofaciálnej chirurgie : 7. - 8. október 2016 : Austria Trend Hotel, Bratislava : odborný program a abstrakty. - ISSN 1339-8202 . - Roč. 13, č. S1 (2016), s. 21  
  CP 3066
  článok

  článok

 8. Is the prevalence of the medication-related osteonecrosis of the jaws underestimated, evaluation in oncological and non-oncological disease  / Galis B. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 118, no. 12 (2017), s. 724-731  : ilustr., grafy, tab.  
  C 526
  článok

  článok

 9. Komplikácie liečby mnohopočetného myelómu a možnosti ich ovplyvnenia  / Juraj Chudej ... [et al.] .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 8, č. 5 (2013), s. 313-316  : ilustr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 10. Komplikácie mnohopočetného myelómu a jeho terapie  / Flochová, E. .  Aktuality v hematológii 2017 : konferencia s medzinárodnou účasťou, 27. - 28. január 2017, Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš : program, abstrakty . - ISBN 978-80-970740-9-8 . - S. 71-73  
  Z 1976, Z 1977
  článok

  článok