Výsledky vyhľadávania

 1. 6. kongres Alpsko-adriatickej kardiologickej asociácie (Bratislava 17.-20.5.1998)  / Robert Hatala .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - pr. k roč. 3/47, č.23, č. 23, Lekárske listy (1998), s. 8-9  : Obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. A longitudinal 4-year follow-up of myocardial infarction: quantitative evaluation of arrhythmia vulnerability  / K. Kozlíková ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 6A  
  C 2635
  článok

  článok

 3. Analysis of therapy of patients with implantable cardioverter-defibrillator  / M. Kozák, L. Křivan, B. Semrád .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 20A  
  C 2635
  článok

  článok

 4. Antianginal efficacy of Corinfar retard (nifedipine) and Cordanum 100 (talinolol) in angina pectoris  / E.V. Kuleshova ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 25A  : Tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 5. Antiarrhythmic effect of preconditioning in the rat heart: a role of alfa-adrenergic mechanism  / T. Ravingerová ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 11A  
  C 2635
  článok

  článok

 6. Arterial hypertenzion and aortic dissection  / V. Fischer ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 10A  
  C 2635
  článok

  článok

 7. A simplified approach to atrio-ventricular nodal reentry tachycardia radiofrequency catheter ablation procedure: are there any benefits?  / G. Inama ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 9A-10A  
  C 2635
  článok

  článok

 8. Atherogenic and antiatherogenic plasma lipoproteins modulate the prostaglandin secretion by endothelial cells "in vitro"  / S. Oravec ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 14A-15A  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Atrial fibrillation episodes after radiofrequency catheter ablation of type I atrial flutter  / G. Inama ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 17A-18A  
  C 2635
  článok

  článok

 10. Beta-blockers and melatonin  / P. Lercher ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 7, suppl. (1998), s. 2A  
  C 2635
  článok

  článok