Výsledky vyhľadávania

 1. Abnormální vertebrální segmentace - symptomatologie, syndromologie a dědičnosť  / M. Kuklík, I. Mařík, P. Zubina .  Acta spondylologica. - ISSN 1336-121X . - Roč. 2, č. 2 (2003), s. 108  
  C 3043
  článok

  článok

 2. Osteochondrodysplazie - diagnostika, klasifikace, terapie  / I. Mařík .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 54, č. 4 (1999), s. 234-235  
  C 236
  článok

  článok

 3. Vrozené systémové vady pohybového ústrojí: pokroky v diagnostice  / I. Mařík ... [et al.] .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva. - ISSN 1210-1931 . - Roč. 23, č. 2 (2009), s. 33-41  : ilustr., obr.  
  C 2510
  článok

  článok

 4. Významnost vybraných biochemických markerů kostního metabolizmu u některých kostních dysplazií  / H. Hulejová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 54, č. 4 (1999), s. 235-236  
  C 236
  článok

  článok