Výsledky vyhľadávania

  1. Starostlivosť o zrak vo vyššom veku [prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou]  / Andrej Černák .  i-med [elektronický zdroj] : internetový odborný časopis pre sústavné vzdelávanie lekárov. - ISSN 1338-4392 . - Roč. 5, č. 1 (2015), 1 elektronický optický disk, 99733.pdf, s. 1-4 + audio-powerpointová prezentácia  
    C 3161
    článok

    článok