Výsledky vyhľadávania

 1. 50 rokov života a práce pracovníkov 1. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave  / M. Benedeková, J. Birčák .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 58, č. 8 (2003), s. 521-524  
  C 236
  článok

  článok

 2. Amenorea u dievčat s mentálnou anorexiou  / Ľ. Tichá ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 61, č. 5 (2006), s. 324  
  C 236
  článok

  článok

 3. Analýza intoxikácií rastlinami a rastlinnými drogami u detí a adolescentov hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 2001 - 2005  / B. Mokrá ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 76, č. 5 (2007), s. 126  
  C 233
  článok

  článok

 4. Analýza náhodných liekových intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave v rokoch 1996-2000  / M. Kuželová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 59, č. 7 (2004), s. 341-347  : Graf, tab.  
  C 236
  článok

  článok

 5. Analýza suicidálnych liekových intoxikácií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave za päťročné obdobie  / M. Kuželová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 59, č. 7 (2004), s. 348-354  : Graf, tab.  
  C 236
  článok

  článok

 6. Aortálna trombóza v novorodeneckom veku  / D. Polakovič ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 56, suppl. 1 (2001), s. S19  
  C 236
  článok

  článok

 7. Asphyxia of the newborn - the ever topical problem  / I. Brucknerová, M. Benedeková .  Biologia . Section A . Section B . Section C , Botany , Zoology , Cellular and molecular biology. - ISSN 0006-3088 . - Roč. 55, č. Suppl. 8 (2000), s. 23-26   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  C 105
  článok

  článok

 8. A sucessful therapy of renovascular hypertension  / M. Chocholova ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 107, no. 6-7 (2006), s. 256-258  : obr., tab.  
  C 526
  článok

  článok

 9. Atypická intoxikácia kovovou ortuťou  / A. Mrázová ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 101, č. 1 (2000), s. 54  : Tab.  
  C 526
  článok

  článok

 10. Autoimúnna hemolytická anémia u detí  / Z. Striežencová ... [et al.] .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 57, č. 11 (2002), s. 661  
  C 236
  článok

  článok