Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 50  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^sllk_un_auth p0024884 xaec^"
 1. Ako predchádzať drogovým závislostiam  / Novotný I., Ondrejkovič P. .  Protidrogová výchova . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 168-196  
  K 47624
  článok

  článok

 2. Drogová scéna, prevalencia a incidencia, výroba, distribúcia a konzumácia drog  / Nociar, A. .  Protidrogová výchova . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 123-133  
  K 47624
  článok

  článok

 3. Drogové závislosti - mýty a skutočnosť  / Ondrejkovič, P. .  Preventívne programy pre III. tisícročie : zborník z celoslovenského seminára "Primárna prevencia sociálno-patologických javov s akcentom na drogovú závislosť na Slovensku, 21.-22. máj 1998" . 1. . - s. 90-95   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 4. Drogy a kriminalita  / Bobula, J. .  Protidrogová výchova . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 78-85  
  K 47624
  článok

  článok

 5. Drogy v histórii ľudstva  / Masár, O. .  Protidrogová výchova . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 16-18  
  K 47624
  článok

  článok

 6. Globalizácia a individualizácia mládeže - negatívne stránky  / Peter Ondrejkovič . - 1. vyd.  - Bratislava  : VEDA , 2002  - 132 s.  ISBN 80-224-0689-9 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  kniha

  kniha

 7. Gravidita, drogy, novorodenci  / H. Drobná .  Protidrogová výchova . - ISBN 80-224-0553-1 . - S. 111-122  
  K 47624
  článok

  článok

 8. Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti  / Ondrejkovič P.  - Sládkovičovo  : VŠ Danubius , 2009  - 148 s.  ISBN 978-80-8926-72-86 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  Kapitoly, články
  Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy - príčinné súvislosti

  kniha

 9. K otázkam socializácie a resocializácie  / Ondrejkovič, P. .  Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania - zdravo, pozitívne a harmonicky. - ISSN 1336-4243 . - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 12  
  C 3059
  článok

  článok

 10. Koncepcia prevencie drogových závislostí  / Peter Ondrejkovič .  Sociálna prevencia : Informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry . Drogové závislosti. - ISSN 1336-9679 . - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 14-15, 18-19  : ilustr., obr.  
  C 3093
  článok

  článok