Výsledky vyhľadávania

 1. 200 transplantácií krvotvorných buniek na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice v Bratislave  / M. Mistrík ... [et al.] .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 8, č. 3 (2002), s. 13-18  : Graf, tab.  
  C 2879
  článok

  článok

 2. Abnormal cardiomarkers in leukemia patients treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation  / Roziakova L. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 113, no. 3 (2012), s. 159-162  : ilustr., grafy, tab.  
  C 526
  článok

  článok

 3. Akútna lymfoblastová leukémia, Filadelfia pozitívna - model rezistentnej leukémie s dobrou terapeutickou odpoveďou  / Pavol Kotouček ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 191-192  
  C 480
  článok

  článok

 4. Akútna myeloblastická leukémia v gravidite  / Magdaléna Gerová ... [et al.] .  Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3425 . - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 123-125  
  C 3052
  článok

  článok

 5. Allogeneic BMT for haematological disorders : single centre experience of University Hospital Bratislava  / M. Mistrík ... [et al.] .  Bone Marow Transplant . - 22 (1998), 67-70   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. Alogénna transplantácia kostnej drene po prípravnom režime s busulfanom  / M. Mistrík ... [et al.] .  Hematológia a transfuziológia. - ISSN 1335-2075 . - Roč. 4, č. 2 (1994), s. 3-8  
  C 2667
  článok

  článok

 7. Amphotericin B lipid complex to treat invasive fungal infections in cancer patients : report of efficacy and safety in 20 patients  / Oravcová E., Mistrík M., Sakalová A. et al. .  Chemotherapy . - Vol. 41, no. 6 (1995), s. 473-476   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 8. Autológna transplantácia kmeňových buniek u pacienta s kritickou končatinovou ischémiou - 12 mesačné sledovanie : kazuistika  / A. Klepanec ... [et al.] .  Slovenská rádiológia. - ISSN 1335-0625 . - Roč, 17, č. 2 (2010), s. 9-12  : ilustr., fotogr., tab.  
  C 2857
  článok

  článok

 9. Autológna transplantácia krvotvorných buniek u chorého s juvenilnou chronickou artritídou  / M. Mistrík ... [et al.]  J. Lukáč, L. Korčáková, F. Mateička, A. Sakalová .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 45, č. 12 (1999), s. 720-722  : Tab.  
  C 137
  článok

  článok

 10. Autologous bone marrow cells transplantation in patients with advanced critical limb ischemia : no difference in intra-arterial and intramuscular application  / Madaric J., Klepanec A., Mistrik M. ... et al. .  Journal of the American College of Cardiology. - ISSN 0735-1097 . - Vol. 57 (2011), s. E1473   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  C 2538
  článok

  článok