Výsledky vyhľadávania

 1. 105th birth anniversary of professor František Pór, M.D.  / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Marta Jiroušková .  Prague medical report : multidisciplinary biomedical journal of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. - ISSN 1214-6994 . - Vol. 105, no. 2 (2004), p. 209-214  : Obr.  
  C 489
  článok

  článok

 2. Hospital sv. Ducha v Košiciach  / M. Jiroušková .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 7-8 (1998), s. 224  
  C 233
  článok

  článok

 3. Ladislav Hodermarský, muzeológ, jeho prínos pre farmaceutickú muzeológiu  / M. Jiroušková, A. Bartunek, D. Gašaj .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 262-263  
  C 233
  článok

  článok

 4. Lekárenstvo v Košiciach v 14. až 17. storočí  / Uršula Ambrušová, Marta Jiroušková, Jarmila Platová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 83, č. 6-7 (2014), s. 154-155  
  C 233
  článok

  článok

 5. X. memoriál profesora MUDr. Františka Póra : prednes na vedeckej pracovnej schôdzi Spolku lekárov pri príležitosti 10. memoriálu profesora MUDr. F. Póra, Košice, 28.4.2003  / Mydlík M., Derzsiová K., Jiroušková M. .  Sborník lékařský . - Roč. 104, č. 4 (2003), s. 425-430   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 6. Metercia z Dómu sv. Alžbety v Košiciach  / M. Jiroušková, E. Polyáková .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 217  
  C 233
  článok

  článok

 7. Spomienka na MUDr. Ľudovíta Šimku, zakladateľa otorinolaryngologického oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach : (pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule, dňa 11. februára 2001)  / M. Murárová, M. Jiroušková, Š. Šimko .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 7, č. 3 (2001), s. 39-40  : Obr.  
  C 2879
  článok

  článok

 8. Vývoj zdravotníctva v Košiciach v 19. stororčí [i.e. storočí], vznika [i.e. vznik a] činnosť lekárskeho spolku  / Jiroušková, Marta .  MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba . - s. 135-139   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok