Výsledky vyhľadávania

 1. Adiuretin (DDAVP) - od laboratória ku klinike  / B. Lichardus .  Poruchy močenia u detí . - ISBN 80-8063-082-8 . - S. 9-15  
  Z 594, Z 1027
  článok

  článok

 2. Akútna glomerulonefritída  / M. Šašinka .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 225-233  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 3. Akútna renálna insuficiencia  / M. Mydlík .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 645-665  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 4. Akútna renálna insuficiencia u detí  / Šašinka, M., Furková, K. .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - S. 665-676  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 5. Akútne urologické príhody v gravidite a ich liečba v našom klinickom materiáli  / V. Nagy ... [et al.] .  Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832 . - Roč. 66, č. 1 (2001), s. 7-12  : Grafy, obr., tab.  
  C 73
  článok

  článok

 6. Algoritmy liečby infekcií močových ciest  / Ondrej Bálint ... [et al.] .  Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti. - ISSN 1335-0579 . - Roč. 10, č. 1 (2001), s. 57-85  : Tab.  
  C 2876
  článok

  článok

 7. Alportov syndrom  / M. Šašinka, L. Kovács .  Nefrológia . - ISBN 80-89171-03-6 . - s. 464-467  
  K 50331, K 50332, K 59396
  článok

  článok

 8. Aminokyseliny a ich metabolity v moči pacientov s karcinómom obličiek pred nefrektómiou a po nefrektómii  / Ivan Kron ... [et al.] .  Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis. - ISSN 1336-7579 . - Roč. 7, č. 1 (2011), s. 33-35  : ilustr., tab.  
  C 3073
  článok

  článok

 9. Amoniak a urátová urolitiáza  / I. Milichovský ... [et al.] .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 20  
  C 2938
  článok

  článok

 10. An immediate measurement of intravesical pressure. A natural method of a urodynamic test in children with myelodysplasia  / L. Valanský .  Ann. Urol. . - Vol. 31, č. 4 (1997), s. 207-212   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok