Výsledky vyhľadávania

 1. Adsorpcia látok na aktívne uhlie : bázické estery kyseliny fenylkarbámovej s beta-adrenolytickým účinkom. 2.  / M. Stankovičová ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 23-28  : Tab.  
  C 228
  článok

  článok

 2. Analytical profile of potential drug 1-(4-fluorphenyl)-4-[3-(3-etoxyphenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazinium chloride (VIe) with N-phenylpiperazine moienty in the structure  / Sedlárová, E. ... [et al.] .  Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae . Tomus LIII. - ISSN 0301-2298 . - ISBN 80-223-2196-6 . - S. 216-223  
  Z 1166
  článok

  článok

 3. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4(3-(3-etoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl)piperazíniumdichloridu  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 254  
  C 233
  článok

  článok

 4. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4-[3-(propoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazíniumchloridu (látka 6f)  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 54, č. 6 (2005), s. 270-274  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 5. Analytické hodnotenie 1-(Dipropylamino-3-piperidino-propán-1-yl)-3-pentyloxyfenylkarbamátu (CK-3635)  / I. Malík, E. Sedlárová, J. Csöllei .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 53, č. 5 (2004), s. 256-260  : Obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 6. Analytické hodnotenie látky BL 443 pivalátu  / Bezáková, Ž., Stankovičová, M., Csöllei, J. .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 50 (2001), s. 197-201  
  C 228
  článok

  článok

 7. Analytické hodnotenie mono[{3-[4-(2-etoxyetoxy)-benzoyloxy]-2-hydroxypropyl}-terc-butylamónium]fumarátu  / Ivan Malík ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 61, č. 1-2 (2012), s. 44-52  : ilustr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 8. Analytické hodnotenie mono[{3-[4-(2-etoxyetoxy)-benzoyloxy]-2-hydroxypropyl}-izo-propylamónium]fumarátu  / Ivan Malík ... [et al.] .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 84-93  : ilustr., obr., tab.  
  C 228
  článok

  článok

 9. Analýza základných farmakologických vlastností novosyntetizovaných heteroarylaminoetanolov  / Stanislava Jankyová, S. ... [et al.] .  Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike : memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., 13. ročník . IV . - ISBN 978-80-223-2742-8 . - S. 14-19  : ilustr., schéma, grafy, tab.  
  Z 1458, Z 1459
  článok

  článok

 10. Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov  / I. Tumová ... [et al.] .  Československá fyziologie : biomedicínsky časopis. - ISSN 1210-6313 . - Roč. 52, č. 4 (2003), s. A25  
  C 643
  článok

  článok