Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza epidemiologickej situácie v tuberkulóze v Slovenskej republike v roku 2008 [elektronický zdroj] : NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Kancelária WHO v SR  / Solovič, I. ... [et al.] [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 2. Analýza situácie TBC na Slovensku [elektronický zdroj] : Tuberkulóza ako jedna z ťažiskových problematík v rámci nášho predsedníctva Rady EÚ  / Solovič I., Švecová J.  - Vyšné Hágy  : NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy , s. d. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 3. Analýza údajov hlásených do Národného registra pacientov s tuberkulózou v roku 2009 [elektronický zdroj]  / Solovič I., Švecová J., Ondrejková E. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Svetový deň TBC 2013 [elektronický zdroj]  / Solovič, I., Švecová, J. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 5. Svetový deň tuberkulózy 2015 [elektronický zdroj]  / Ivan Solovič, Jana Švecová  - Vyšné Hágy  : Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie , 2015 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 6. Tuberkulóza a parazitózy u marginalizovanej rómskej populácie na Slovensku [elektronický zdroj]  / Solovič I. ... [et al.] .  Verejné zdravotníctvo [online]. - ISSN 1337-1789 . - Roč. 8, č. 2 (2011)   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 7. Tuberkulóza - stále aktuálny problém aj v súčasnosti. Abstrakt [elektronický zdroj]  / I. Solovič, J. Švecová .  Slovensko-poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie [elektronický zdroj] : 6.10.2016 – 8.10.2016, Nový Smokovec, Slovensko : abstrakty príspevkov XXIX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie . - 1 CD-ROM, Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni.pdf, S. 25-26  
  A 558
  článok

  článok