Výsledky vyhľadávania

 1. Antihypertenzíva registrované v SR k 29.6.2004  / Eva Mikušková .  Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 167-171  
  C 3028
  článok

  článok

 2. Diagnostika chronickej myelocytovej leukémie  / Ľudmila Demitrovičová ... [et al.] .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 110-114  : ilustr., obr., sch., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 3. Effectiveness of using cardiac biomarkers to detect late anthracycline cardiotoxicity in childhood leukemia survivors : Annual Meeting ASCO, June 1-5, abstract 9592  / B. Mladosievičová ... [et al.] .  J. Clinic. Oncol. . - Vol. 30 (2012)  
  článok

  článok

 4. Frequency-domain analysis of the signal-averaged electrocardiogram in hematological malignancies survivors  / Urbanova D. ... [et al.] .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 111, no. 3 (2010), s. 144-149  : ilustr., obr., tab.  
  C 526
  článok

  článok

 5. Chronická lymfocytová leukémia. 1. časť, Biológia, klinický obraz a prognóza  / Eva Mikušková, Ľudmila Demitrovičová .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 316 a 318-319  : ilustr. (prevažne fareb.), graf, obr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 6. Chronická lymfocytová leukémia. 2. časť, Staging a liečba  / Eva Mikušková, Ľudmila Demitrovičová .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 381-382 a 384-385  : ilustr., grafy, tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 7. Chronická myeloidná leukémia - nové trendy v liečbe  / Ľudmila Demitrovičová, Eva Mikušková .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 3, č. 5 (2008), s. 305-310  : ilustr. (niektoré fareb.), grafy, obr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 8. Kultúrna podmienenosť socializácie  / Tomáš Sollár, Eva Mikušková .  Amare roma - špecifiká práce v rómskych komunitách . - s. 50-69   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 9. Liečba imúnnej trombocytopénie u dospelých pacientov  / Juraj Chudej ... [et al.] .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 14, č. 7-8 (2014), s. 292-296  : ilustr., tab.  
  C 3021
  článok

  článok

 10. Manažment anémie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom  / Juraj Chudej ... [et al.] .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 108-111  : ilustr. (fareb.), schémy, tab.  
  C 3028
  článok

  článok