Výsledky vyhľadávania

 1. Adekvátny výboj u pacientov s implantabilným kardioverter-defibrilátorom v rámci primárnej prevencie náhlej srdcovej smrti - výskyt, prediktívne faktory a vplyv na prežívanie  / Hudák M. ... [et al.] .  Cardiology letters . XIX. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 9. - 11. október 2014 : program, abstrakty prednášok a posterov. - ISSN 1338-3655 . - Roč. 23, no. S1 (2014), s. 19S  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Antikoagulačná liečba u pacientov podstupujúcich kardioverziu pre fibriláciu predsiení  / Silvia Mišíková .  Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3433 . - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 6-9  : ilustr. fareb. graf  
  C 3046
  článok

  článok

 3. Arytmická búrka u pacientov s implantovaným ICD  / Branislav Stančák, Silvia Mišíková, Ján Sedlák, Zuzana Macháčová, Peter Olexa, Peter Spurný .  Kardiológia . Program a súhrny XI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 5. - 7. október 2006. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, suppl. 1 (2006), s. 30S  
  C 2635
  článok

  článok

 4. Arytmie multifaktoriálnej genézy - popis prípadu  / Macháčová Z. ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 20, no. 1 (2011), s. 79  
  C 2635
  článok

  článok

 5. Arytmie v gravidite - crus medicorum?  / Macháčová Z. ... [et al.] .  Kardiológia . Program a súhrny XI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 5. - 7. október 2006. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, suppl. 1 (2006), s. 23S  
  C 2635
  článok

  článok

 6. Balóniková kryoablácia paroxyzmálnej fibrilácie predsiení: výhody a nevýhody  / Mišíková S. ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 20, no. 1 (2011), s. 79-80  
  C 2635
  článok

  článok

 7. Baroreflex - additive paramether in the prediction of ventricular tachycardia in ICD candidates?  / Olexa P. ... [et al.] .  Kardiológia . Program a súhrny X. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 6. - 8. október 2005. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, suppl. 1 (2005), s. 29S  
  C 2635
  článok

  článok

 8. Catheter ablation of supraventricular tachycardias  / Misikova S, Stancak B, Sudzinova A .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Vol. 113, no. 4 (2012), s. 237-239  
  C 526
  článok

  článok

 9. Complications of circumferential pulmonary vein isolation using the cryoballoon technique: Incidence and predictors  / Boho A. ... [et al.] .  International Journal of Cardiology . - Vol. 171, no 2 (2014), s. 217–223   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 10. CRT - liberálnejší prístup k indikácii, alebo upgrade systému v budúcnosti  / Gedeonová A. ... [et al.] .  Cardiology letters . XI. slovenslé a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii : XV. slovenské arytmologické a kardiostimulačné dni : XIX. české sympózium o arytmiích a kardiostimulaci : 27. - 29. január 2013, Senec, Slovenská republika : abstrakty. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 22, no. S1 (2013), s. 30S  
  C 2635
  článok

  článok