Výsledky vyhľadávania

 1. 10. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú výmenu 7.-10. máj 2004, Dublin, Írsko  / Eva Goncalvesová, Juraj Fabián .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 1 (2005), p. K/C 1-2  
  C 2635
  článok

  článok

 2. 20. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca  / Juraj Fabián .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . - Č. 9 (2004), s. 4-5  : Graf, obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 3. 23. výročné stretnutie Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu srdca a pľúc : Viedeň, 9.-12. apríl 2003  / Juraj Fabián, Eva Goncalvesová .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 12, no. 4 (2003), s. K/C 59-K/C 61  : Obr.  
  C 2635
  článok

  článok

 4. Aktuální otázky a výsledky ortotopické transplantace srdce v klinickém lékařství  / J. Fabián, V. Kočandrle .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 31, č. 6 (1985), s. 521-529  
  C 137
  článok

  článok

 5. Akútny koronárny syndróm  / Juraj Fabián .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 15, no. 5 (2006), s. K/C123   (recenzia) 
  C 2635
  článok

  článok

 6. Antioxidačná kapacita pacientov po transplantácii srdca  / Ivan Pecháň ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 46, č. 1-2 (1997), s. 36-37  : Tab.  
  C 480
  článok

  článok

 7. Antioxidačná kapacita pacientov po transplantácii srdca a kardiochirurgických pacientov s nízkou ejekčnou frakciou ľavej komory  / I. Pecháň ... [et al.] .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 6, č. 1 (2002), s. 25-28  : Tab.  
  C 2971
  článok

  článok

 8. Antioxidačná kapacita pacientov pred a po transplantácii srdca  / I. Pecháň ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 5, č. 1 (2000), s. 36-37  
  C 2974
  článok

  článok

 9. Arteriálna hypertenzia po transplantácii srdca  / P. Lesný, E. Goncalvesová, J. Fabián .  Bratislavské lekárske listy : international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248 . - Roč. 101, č. 9 (2000), s. 533-534  
  C 526
  článok

  článok

 10. Artériová hypertenzia - najčastejší potransplantačný problém  / I. Štefanková ... [et al.] .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 4 (2005), s. K/C 138  
  C 2635
  článok

  článok