Výsledky vyhľadávania

 1. Definície v paliatívnej starostlivosti [elektronický zdroj]  / Fabuš S., Kulichová M. , 2010 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 2. Domáca hospicová starostlivosť v systéme sociálno-zdravotníckych služieb  / Fabuš, S., Kulichová, M. .  Celoštátny seminár so zahraničnou účasťou, 6-8.6.2000 Bratislava   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 3. Európa proti bolesti - nová kampaň na tému Bolesť u žien [elektronický zdroj]  / Kulichová, M. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 4. Chronická nenádorová bolesť [elektronický zdroj]  / Kulichová, M. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 5. Model zomierania pre tretie tisícročie [elektronický zdroj]  / Fabuš S., Kulichová M. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  elektronický zdroj

  elektronický zdroj

 6. Objektivizácia bolesti a depresie pri ochoreniach z DNJZ, prostredníctvo spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie [elektronický zdroj]  / Osina, O. ... [et al.] .  XXX. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí : sborník abstrakt : Praha 13.-14.10. 2011 . - ISBN 978-80-7071-319-8 . - 1 CD-ROM, Sborník abstrakt.pdf, S. 10  
  A 508
  článok

  článok