Výsledky vyhľadávania

 1. 2. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. Nitra 3. - 5. november 2005  / Lívia Magulová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 21-24  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 32. európske sympózium klinickej farmácie  / Lívia Magulová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 9, č. 2 (2004), s. 34-35  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 3. 5. kongres Európskej asociácie pre klinickú farmakológiu a farmakoterapiu  / Lívia Magulová, Jana Sirotiaková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník . - Roč. 6, č. 12 (2001), s. 10  
  CD 59
  článok

  článok

 4. 5-years consultations about safe drugs useing pregnancy and lactation  / L. Magulová, J. Sirotiaková, M. Göböová et al. .  Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology . - 97, Suppl. I (2005), 81   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 5. Aktivity slovenských klinických farmaceutov prostredníctvom Európskej spoločnosti klinickej farmácie  / Vlasta Kákošová, Lívia Magulová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 7, č. 8 (2002), s. 23  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 6. Alergia na laktózu - alternatívne využitie liekových foriem  / L. Magulová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 75, č. 5 (2006), s. 135  
  C 233
  článok

  článok

 7. Antiepileptiká  / Göböová, M. - Janeková, E. .  Interakcie liečiv v klinickej praxi . - ISBN 80-89104-53-3 . - S. 229-246  
  K 51100
  článok

  článok

 8. Antiparkinsoniká  / M. Göböová, T. Göbö, L. Božeková .  Interakcie liečiv v klinickej praxi . - S. 229-255   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 9. Audit racionálnej farmakoterapie v nemocnici  / E. Janeková, L. Magulová, A. Klečková .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 2, supl. 1 (2002), s. 89S-90S  
  C 3021
  článok

  článok

 10. Bezpečnosť antiepileptickej terapie - hodnotenie detskými pacientami a ich rodičmi  / Ľubomír Virág, Ľ. ... [et al.] .  Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike : memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc., 13. ročník . IV . - ISBN 978-80-223-2742-8 . - S. 61-66  : ilustr., grafy, tab.  
  Z 1458, Z 1459
  článok

  článok