Výsledky vyhľadávania

 1. Alergické choroby v otorinolaryngológii  / Michal Šuster  - Martin  : Osveta , 1992  - 260 s. (Dérerova zbierka; zv. 117)  ISBN 80-217-0353-9   [4, z toho voľných 4]
  kniha

  kniha

 2. Anesteziologické komplikácie  / Ondrej Bohuš . - 1. vyd.  - Martin  : Osveta , 1990  - 334 s. (Dérerova zbierka; zv. 110)  ISBN 80-217-0114-5   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 3. Biofyzika pre lekárov  / Jozef Holan a kol.  rec. D. Chorvát, M. Rakovič, F. Vítek  - Martin  : Osveta , 1982  - 450 s. (Dérerova zbierka; zv. 72)   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Bronchitis chronica  / Anton Bajan . - 2. preprac. vyd.  - Martin  : Osveta , 1987  - 203 s. (Dérerova zbierka; zv. 94)   [6, z toho voľných 6]
  kniha

  kniha

 5. Cytogenetika v klinickej endokrinológii : anomálie pohlavných chromozómov  / Viliam Izakovič . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 1972  - 202 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov; zv. 26, Dérerova zbierka)   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 6. Dermatovenerológia  / Ladislav Chmel, Alexander Rehák . - Vyd. 1  - Martin  : Osveta , 1975  - 516 s. (Dérerova zbierka; Zv. 44)   [4, z toho voľných 4]
  kniha

  kniha

 7. Dermatovenerológia v praxi  / Eugen Hegyi, Ivan Stodola . - 1. vyd.  - Martin  : Osveta , 1987  - 621 s. (Dérerova zbierka; zv. 92)   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 8. Detská kardiológia  / Irena Jakubcová a kol. . - Vyd. 1  - Martin  : Osveta , 1978  - 451 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov, Dérerova zbierka; zv. 52)   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 9. Diagnostická a liečebná endoskopia žlčových ciest a pankreasu  / Anton Vavrečka a kol.  - Martin  : Osveta , 1988  - 203 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov, Dérerova zbierka; zv. 102)   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 10. Diagnostické a terapeutické výkony v detskom veku  / Viktor Horanský, Jozef Černay, Andrej Getlík  aut. ob. Ján Andel . - 3. preprac. a dopl. vyd.  - Martin  : Osveta , 1981  - 436 s. (Dérerova zbierka; zv. 68)   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha