Výsledky vyhľadávania

Vyberte zdroj

ZdrojeZáznamy
Slovenská lekárska knižnica - SlLK - Katalóg170 z 267343
Slovenská lekárska knižnica - SlLK - Katalóg170 z 267343
  1. Biosyntéza : zdroje a energie v terapii  / David Boadella a kol. . - 1. vydání  - Praha  : Stanislav Juhaňák - TRITON , 2017  - 179 s. (Psyché; svazek č. 83)  ISBN 978-80-7553-452-1   [1, z toho voľných 1]

  2. Hraniční porucha osobnosti a její léčba  / Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová . - 1. vyd.  - Praha  : Grada Publishing , 2017  - 288 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-5796-4   [1, z toho voľných 1]

  3. Alzheimerova demence  / Martina Zvěřová . - Vydání 1.  - Praha  : GRADA , 2017  - 143 s. (Psyché)  ISBN 978-80-271-0561-8   [1, z toho voľných 1]

  4. Psychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím  / Richard Jedlička . - Vyd. 1.  - Praha  : GRADA Publishing , 2017  - 280 s. (Psyché)  ISBN 978-80-271-0096-5   [1, z toho voľných 0]

  5. Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi  / Marie Ocisková, Ján Praško . - 1. vyd.  - Praha  : Grada Publishing , 2017  - 262 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-5822-0   [1, z toho voľných 1]

  6. Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii : výbor textů  / eds. Petr Winkler, Michael Vančura . - 1. vyd.  - Praha  : Stanislav Juhaňák - TRITON , 2016  - 270 s. (Psyché; svazek č. 81)  ISBN 978-80-7553-034-9   [1, z toho voľných 1]

  7. Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly: základní pojmy interkulturní psychologie, kolektivní identita, předsudky a stereotypy, etnicita a etnické konflikty  / Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová . - Vydání 1.  - Praha  : Grada Publishing , 2016  - 312 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-5414-7   [1, z toho voľných 1]

  8. Psychologie školní šikany : je šikana "cool"?, krutost v agresi a šikaně, šikana a morálka, šikanovaný a jeho zvládání šikany, jak pomoci šikanovanému spolužákovi  / P. Janošová ... [et al.] . - Vydání 1.  - Praha  : Grada Publishing , 2016  - 415 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-2992-3   [1, z toho voľných 1]

  9. Kognitivní trénink pro třetí věk : 100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností  / Jana Bílková . - Vydání I.  - Praha  : Grada Publishing , 2016  - 248 s. (Psyché)  ISBN 978-80-271-0067-5   [1, z toho voľných 1]

  10. Panická porucha  / Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško . - Vyd. 1.  - Praha  : GRADA Publishing , 2016  - 318 s. (Psyché)  ISBN 978-80-247-5218-1   [1, z toho voľných 0]