Výsledky vyhľadávania

  1. Stomatologická činnosť v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 9 s. (Rýchla informácia; Č. 15/95)   [1, z toho voľných 1]

  2. Sieť zdravotníckych zariadení v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 15 s. (Rýchla informácia; Č. 19/95)   [1, z toho voľných 1]

  3. Pohlavné choroby v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 10 s. (Rýchla informácia; Č. 1/95)   [1, z toho voľných 1]

  4. Motorový park v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 5 s. (Rýchla informácia; Č. 43/95)   [1, z toho voľných 1]

  5. Ambulantná starostlivosť - dermatovenerologické oddelenie v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 5 s. (Rýchla informácia; Č. 23/95)   [1, z toho voľných 1]

  6. Nefrologická starostlivosť o dospelých - ambulantná. Nefrologická starostlivosť o deti-ambulantná v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 12 s. (Rýchla informácia; Č. 32/95, 33/95)   [1, z toho voľných 1]

  7. Činnosť rádioterapeutických oddelení v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 9 s. (Rýchla informácia; Č. 45/95)   [1, z toho voľných 1]

  8. Choroby z povolania v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 12 s. (Rýchla informácia; Č. 6/95)   [1, z toho voľných 1]

  9. Dialyzačná aktivita v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 9 s. (Rýchla informácia; Č. 31/95)   [1, z toho voľných 1]

  10. Činnosť detských sanatórií v SR 1994  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 1995  - 11 s. (Rýchla informácia; Č. 37/95)   [1, z toho voľných 1]