Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistický úrad SR - Zdravotnícka ročenka SR  / Podmanická Z.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2009  ISBN 80-968936-7-X [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 2. Psychiatrická starostlivosť v SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 93 s. (Zdravotnícka štatistika; 4/2005)   [2, z toho voľných 2]

 3. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2002  / [údaje zozbierali a spracovali: I. Pleško ... et al.]] . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 207 s.   [2, z toho voľných 2]

 4. Vrodené chyby v SR 2004 : Congenital defects in SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 56 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-3/2005)   [2, z toho voľných 2]

 5. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 41 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-5/2005)   [2, z toho voľných 2]

 6. Potraty v SR 2004 : Abortions in the Slovak Republic 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 66 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-7/2005)   [2, z toho voľných 2]

 7. Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2004 : Drug addiction - drug user treatment in Slovak Republic in 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 63 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-44/2005)   [2, z toho voľných 2]

 8. Činnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny v SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 14 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-34/2005)   [2, z toho voľných 2]

 9. Ambulantná starostlivosť - pneumológia a ftizeológia v SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 22 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-21/2005)   [2, z toho voľných 2]

 10. Ambulantná dermatovenerologická starostlivosť v SR 2004  / Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky . - 1. vyd.  - Bratislava  : Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky , 2005  - 21 s. (Zdravotnícka štatistika 2005; ZŠ-23/2005)   [2, z toho voľných 2]